O firmie


O firmie

Przedsiębiorstwo „PRODEKO-EŁK” rozpoczęło swoją działalność w roku 1997 na terytorium Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w podstrefie Ełk. W ciągu 16 lat działalności na polskim rynku firma zrealizowała ponad 950 zakończonych sukcesem projektów.

Ponad
270
pracowników

Ponad
30
urządzeń

W
30
państwach świata

W 2012 polska firma produkcyjna „PRODEKO-EŁK”, na ten moment dobrze znana w Polsce jako producent urządzeń do oczyszczania ścieków, weszła w skład Grupy Przemysłowej EKOTON. Od tego czasu cała produkcja została całkowicie odnowiona i rozszerzona, co pozwoliło na zwiększenie asortymentu i jakości produkowanych urządzeń. Liczba pracowników w zakładzie w Ełku zwiększyła się od tego momentu z 30 do 80 osób.

W ciągu ponad 20 lat swojego istnienia Grupa „EKOTON” dostarczyła na rynek ponad 1000 zakończonych sukcesem projektów dotyczących dostawy wyrobów, przebudowy, modernizacji lub budowy komunalnych oraz przemysłowych oczyszczalni ścieków. Obecnie urządzenia EKOTON działają na oczyszczalniach ścieków w ponad 30 krajów świata wśród których: Bangladesz, Białoruś, Bułgaria, Węgry, Wietnam, Niemcy, Izrael, India, Włochy, Chiny, Kanada, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Holandia, Norwegia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Polska, Rosja, Arabia Saudyjska, Singapur, Stany Zjednoczone Ameryki, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraina, Filipiny, Chile oraz inne.

Podstawa firmy oparta jest na koncepcji „Rozsądne wyposażenie”, która przewiduje wzmocnienie wartości dostarczanych urządzeń pakietem usług. Zwracając się do naszej firmy, kupujecie Państwo nie tylko sprzęt najwyższej jakości, lecz także otrzymujecie Państwo opinię fachowca dotyczącą doboru wyposażenia z obliczeniem skutków ekonomicznych jego wdrożenia, niezbędną dokumentację projektową, sprawny montaż i uruchomienie oraz obsługę serwisową na cały okres eksploatacji.


Połączenie doświadczenia dwóch przedsiębiorstw pozwoliło nam jeszcze bardziej efektywnie zaspokajać potrzeby naszych klientów, proponując im tylko najbardziej skuteczne i niezawodne rozwiązania w dziedzinie projektowania i produkcji nowoczesnego i skutecznego sprzętu. Głównym kierunkiem działalności Grupy Przemysłowej EKOTON jest opracowanie, produkcja i wdrożenie nowoczesnych wysoko efektywnych technologii i sprzętu do oczyszczania ścieków na obiektach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania wody przedsiębiorstw komunalnych oraz przemysłowych.

W swojej działalności Grupa Przemysłowa EKOTON jest ukierunkowana na zastosowanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki, dużo uwagi poświęca się badaniom w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla różnorodnych branż przemysłowych. Firma aktywnie współpracuje z uczelniami wyższymi, realizując wspólne prace badawcze oraz współpracując w zakresie przygotowania fachowców branży oczyszczania ścieków i budowy maszyn.

Przedsiębiorstwo ma certyfikaty zgodności z międzynarodowymi standardami ISO (ISO 9001:2015) oraz posiada ponad 30 patentów na swoją produkcję.