Eksploatacja osadników wtórnych Ekoton w Słupsku

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 19 października 2020 r. otrzymaliśmy list referencyjny od naszego wieloletniego Klienta „Wodociągi Słupsk” Sp.z o.o. Dziękujemy bardzo za zaufanie!

Nowe rozwiązania do oczyszczania „złożonych” ścieków

Od 2019 roku w skład Przemysłowej grupy EKOTON Prodeko-Ełk weszła angielska firma ESMIL Process Systems Ltd., znany na całym świecie dostawca rozwiązań do oczyszczania „złożonych” ścieków przemysłowych. Czym dokładnie zajmuje się firma oraz[...]

Kraty katenarne dla przepompowni melioracyjnej

Kraty katenarne RCC 2227 dla przepompowni melioracyjnej w Kaliningradzie w Rosji zostały właśnie przetestowane w zakładzie produkcyjnym EKOTON w Ełku w Polsce. Sprzęt zostanie wykorzystany do usuwania glonów oraz dużych zanieczyszczeń, które[...]

UNICEF wybrał EKOTON jako wiarygodnego partnera

Rozszerzamy geograficzny zasięg wdrażania naszego sprzętu i jesteśmy niezmiernie dumni, że UNICEF wybrał EKOTON jako wiarygodnego partnera do wymiany mechanicznych krat zgrzebłowych na oczyszczalni ścieków Al-Hamdan w Basrze w Iraku (działającej od[...]

W Gołdapi uruchomiono urządzenia firmy EKOTON

W listopadzie 2019 roku w Gołdapi uruchomiono kolejne dwa urządzenia firmy EKOTON. Krata schodkowa RSK-0918 oraz prasopłuczka piasku PT-50S zostały zamontowane na hali mechanicznego oczyszczania osadów oraz odpadów dowożonych z terenów pozbawionych[...]

PODSUMOWANIE KONFERENCJI EKOTON 2019

W dniach 7-10 października 2019 r. w mieście Jurmała na Łotwie odbyła się 24 międzynarodowa konferencja praktyczno-naukowa pt. „Technologie i urządzenia dla przemysłu wodno-kanalizacyjnego”. Grupa przemysłowa EKOTON była wiodącym organizatorem tej konferencji.[...]

CASE STUDY: Modernizacja osadników wstępnych i wtórnych

INFORMACJĘ WSTĘPNE Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w północnej części miasta Słupska, na prawym brzegu rzeki Słupi. Jest to oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, przystosowaną do głębokiego usuwania związków biogennych w trójfazowym, modyfi kowanym procesie Bardenpho,[...]

Renowacja radialnego zgarniacza osadu w Szkocji

W imieniu firmy PRODEKO-EŁK Sp. z o.o. dziękujemy ekipie montażowej (w skład której wchodzili: Grzegorz Bielas, Rafał Gduła oraz Mateusz Kotarski), którzy wykonywali montaż i uruchomienie urządzeń EKOTON na obiekcie w PRUDHOE[...]