Eksploatacja kraty katenarnej Ekoton na oczyszczalni ścieków w Budapeszcie, Węgry

Powszechnie wiadomo, że dla każdego dostawcy zaawansowanego sprzętu specjalistycznego najbardziej prestiżowym klientem jest ten, który jest wiodącą firmą w swojej branży w danym kraju. Na Węgrzech takim klientem w zakresie urządzeń do oczyszczania ścieków jest z pewnością przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne Budapesztu, FCSM Zrt., świadczące usługi oczyszczania ścieków w stolicy. Dla naszej firmy bardzo ważne są projekty, które zostały zrealizowane w Budapeszcie i uzyskały pozytywną ocenę jego specjalistów.

Jednym z takich projektów była produkcja i instalacja unikalnej kraty katenarnej Ekoton do wstępnego oczyszczania ścieków w stacji pomp Andjalföld w już istniejącym kanale zamiast stosowanej od wielu lat kraty. W kanale o głębokości 6 metrów i szerokości 3 metry z zamontowanym przenośnikiem do odprowadzania odpadów z kraty w jak najkrótszym czasie trzeba było zainstalować i uruchomić nową kratę. Zadanie takie wymagało od naszych projektantów przy opracowaniu danej kraty zwrócenia maksymalnej uwagi na procedurę montażu i uruchomienia gotowego wyrobu, który miał być dostarczony z zakładu Ekoton w Polsce.

Eksploatacja kraty katenarnej Ekoton na oczyszczalni ścieków w Budapeszcie, Węgry

Realizację tego projektu słusznie możemy nazwać operację specjalną – ponadgabarytowe wymiary produkowanej kraty: szerokość 3,2 m, długość 9 m, waga 2890 kg – wymagały użycia pojazdu eskortującego, a jej montaż w kanale wymagał precyzyjnej pracy węgierskiego zespołu operatorów dźwigów i monterów. Pod kierownictwem specjalisty EKOTON ds. prac regulacyjno-rozruchowych operacja ta została wykonana z chirurgiczną precyzją, a po ok. 3 godzinach od zamknięcia kanału ponownie otwarto stawidło śluzy i oddano do eksploatacji kratę katenarną KR 2853. Natężenie przepływu na tej kracie waha się od średnich wartości 5-6 tys. m3/h do 12 tys. m3/h.

Krata została oddana do użytku w połowie czerwca 2020 roku, a ostatnie sześć miesięcy jej funkcjonowania wyraźnie zademonstrowały skuteczność i niezawodność jej pracy. W artykule przygotowanym przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, który ukazał się w październiku 2020 r. w fachowym czasopiśmie, odnotowano co następuje:

„Zainstalowana latem krata EKOTON pomyślnie przeszła sprawdzenie wstępne. Umieszczone w odległości około 1 m od siebie zgrzebła nie pozwalają na zapchanie się powierzchni filtracyjnej kraty. Czas znajdowania się zatrzymanych odpadów na powierzchnie filtracyjnej kraty jest znacznie krótszy niż w przypadku poprzedniej kraty. W związku z tym czas, w którym zanieczyszczenia zebrane na powierzchnie filtracyjnej mogą być przepchnięte przez ciśnienie wody, jest znacznie krótszy. Kolejną zaletą jest to, że odpady z kraty są zbierane nie za pomocą liny, ale za pomocą łańcucha wykonanego z tego samego materiału co krata. Eliminuje to zagrożenie rozerwania liny napędowej i spowodowanej wskutek tego przerwy w funkcjonowaniu kraty z powodu konieczności wymiany liny”.Eksploatacja kraty katenarnej Ekoton na oczyszczalni ścieków w Budapeszcie, Węgry

W artykule zauważono również, że wysoka skuteczność oczyszczania ścieków kanalizacyjnych z wszelkiego rodzaju materiałów włóknistych i szmacianych zapewnia stabilną pracę urządzeń pompujących, co stanowi bardzo ważny czynnik ekonomiczny. Specjaliści firmy Ekoton wraz z pracownikami budapesztańskiego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego kontynuują stały monitoring pracy zainstalowanej kraty katenarnej w celu kontroli efektywności stosowanych rozwiązań i ich doskonalenia.

Ecoton partner's logos