ekoton step screen

W listopadzie 2019 roku w Gołdapi uruchomiono kolejne dwa urządzenia firmy EKOTON. Krata schodkowa RSK-0918 oraz prasopłuczka piasku PT-50S zostały zamontowane na hali mechanicznego oczyszczania osadów oraz odpadów dowożonych z terenów pozbawionych kanalizacji zbiorczej.

Ścieki z wysoką zawartością piasku, osadu nadmiernego oraz organiki trafiają najpierw na kratę z prześwitem 5 mm, gdzie zatrzymywane są odpady stałe, a później – do płuczki piasku, gdzie odbywa się płukanie organiki. Powstająca pulpa piaskowa odprowadzana jest na składowisko odpadów, a wstępnie oczyszczone ścieki trafiają do piaskowników miejskiej oczyszczalni.

ekoton equipment for mechanical treatment

Wysoka skuteczność wstępnego oczyszczania ścieków poprzez zatrzymywanie zanieczyszczeń twardych oraz usunięcie większej części elementów organicznych sprzyja bezproblemowej pracy urządzeń na dalszych etapach ciągu technologicznego.

Ecoton partner's logos