Urządzenia EKOTON dla oczyszczalni ścieków w mieście Czerwonograd, Ukraina

Pod koniec 2020 roku zakończono montaż i prace regulacyjno-rozruchowe dla urządzeń Ekoton na oczyszczalni ścieków w mieście Czerwonograd w obwodzie lwowskim. Grupa Przemysłowa Ekoton dostarczyła sprzęt technologiczny – dwa radialne zgarniacze osadów IRPO-20, dwie pompy do osadów IRVO-20 oraz aeratory rurowe do biologicznego oczyszczania ścieków.

Oczyszczalnia ścieków w Czerwonogradzie była zbudowana w latach 70. XX w. i jak wiele innych oczyszczalni ścieków w ukraińskich miastach, bardzo potrzebowała modernizacji. Nominalna wydajność przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego wynosi 35 000 m3/dobę, ale praktycznie z miasta o liczbie ludności ok. 80.000 osób wpływa ok. 10 000 m3 ścieków dziennie. W 2018 roku przedsiębiorstwo wspólnie z władzami lokalnymi wygrało grant w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, co zaowocowało uruchomieniem programu modernizacji oczyszczalni ścieków. Koszt przebudowy wyniósł około 600 000 euro, z czego 540 000 stanowiły środki unijne.

Rekonstrukcja obejmowała przebudowę kolektora ściekowego, kompletną modernizację etapu biologicznego oczyszczania ścieków oraz wymianę urządzeń do odwadniania osadów. Grupa Przemysłowa EKOTON została wybrana jako główny dostawca urządzeń technologicznych do biologicznego oczyszczania ścieków.

W związku z tym, w celu poprawy jakości oczyszczania biologicznego w dwóch zbiornikach napowietrzających zostały zainstalowane aeratory rurowe Ekoton. Ten typ urządzeń różni się od innych systemów napowietrzania wysoką sprawnością przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych. Pęcherzyki powietrza o średnicy 2-3 mm skutecznie nasycają ścieki tlenem, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mikroorganizmów i bakterii wykorzystywanych w oczyszczaniu biologicznym. Niskie straty ciśnienia obniżają koszty energii elektrycznej, które mogą wynosić od 50 do 90% całkowitego zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Nie bez znaczenia jest również fakt, że aeratory rurowe Ekoton są łatwe w montażu i nie wymagają konserwacji (płukania) przez personel serwisowy.

Również w ramach fazy oczyszczania biologicznego zastąpiono urządzenia w pierwotnych i wtórnych osadnikach radialnych. Zamiast przestarzałych, zarówno pod względem technologicznym, jak i użytkowym, zainstalowano najnowsze modele zgarniaczy zgrzebłowych i ssawkowych do usuwania osadów ze stali nierdzewnej. Urządzenia do osadników, produkowane przez firmę EKOTON, odznaczają się wysoką wydajnością i niezawodnością, i z tych względów są wykorzystywane są nie tylko na Ukrainie, ale również w krajach Unii Europejskiej i w Wielkiej Brytanii. Zgarniacze osadów zgrzebłowe i ssawkowe wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304, ich wózki napędowe wyposażone są w koła z odporną na zużycie powłoką poliuretanową, a same mechanizmy zawierają wygodny podczas konserwacji mostek z poręczami. Specjalna konstrukcja mechanizmu zgrzebłowego pozwala na skuteczne oczyszczanie dna osadników pierwotnych, a opatentowana technologia pompy do osadów „czyste dno” niezawodnie oczyszcza dno osadników wtórnych.

Zarówno zgarniacze jak i pompy do osadu Ekoton są łatwe w montażu i szybkie w uruchomieniu. Wysokiej jakości materiały i precyzja wykonania zapewniają zwiększoną niezawodność i wysoką trwałość elementów urządzeń, zespoły pomocnicze ułatwiają pracę personelu obsługującego, a wysoki poziom automatyzacji pozwala na sprawne dostosowanie funkcjonowania kompleksu.

Przebudowa oczyszczalni znacząco poprawi poziom oczyszczania ścieków odprowadzanych do transgranicznej rzeki Bug, a także rozwiąże problem nieprzyjemnych zapachów w miejscowościach położonych w pobliżu przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego.

Zdjęcie ze strony Lwowskiej Administracji Obwodowej

Ecoton partner's logos