ekoton wod-kan 2016

Grupa przemysłowa EKOTON wzięła udział w corocznych międzynarodowych targach urządzeń do wodociągów i kanalizacji Wod-Kan 2016, które odbywały się od 10 do 12 maja.Targi Wod-Kan są jednymi z największych targów przemysłowych w Polsce i Europie.

Ponad 400 przedsiębiorstw wzięło udział w targach, gdzie zaprezentowano swoje najnowsze osiągnięcia na własnych stanowiskach. Ponad 10 000 specjalistów w branży wodociągów i kanalizacji miało możliwość nawiązania kontaktów biznesowych z partnerami zarówno z Polski jak i spoza jej granic.

Grupa przemysłowa EKOTON także zaprezentowała na targach swoje innowacyjne produkty: flotator FT-2, komorowo-membranową prasę filtracyjną, odwadniacz MDQ-201, aerator rurowy podczas pracy, model zgarniacza i model kompleksowego urządzenia do oczyszczania mechanicznego M-Kombi. Odwiedzający mieli okazję porozmawiać ze specjalistami firmy i uzyskać doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania sprzętu.

Zespolone urządzenie oczyszczania mechanicznego M-Kombi z powodzeniem wykorzystywane jest do mechanicznego oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Dzięki temu, że M-Kombi łączy w sobie cały komplet urządzeń do oczyszczania mechanicznego, zastosowanie jego pozwala na znaczne obniżenie kosztów budowy oczyszczalni ścieków. M-Kombi przeprowadza wstępne mechaniczne oczyszczanie, przemywanie i odwadnianie odpadów, separację i mycie, odwodnienie i transport piasku poza urządzenie, a także oddzielenie i usunięcie tłuszczu.

ekoton wod-kan 2016

Flotator ciśnieniowy, który także był demonstrowany na stoisku przedsiębiorstwa, służy do usuwania ze ścieków małych trudno rozpuszczalnych cząstek takich jak tłuszcze, pływające i powierzchniowo czynne substancje w przemyśle spożywczym i petrochemicznym, w małych oczyszczalniach ścieków a także do zagęszczania mieszaniny osadów w zakładach oczyszczania ścieków komunalnych.

Konstrukcja flotatora zapewnia efektywne przemieszczanie płynów, w wyniku czego nie powstają „martwe” strefy a także umożliwia dogodne odprowadzenie wytrąconego osadu.

ekoton wod-kan 2016

Zgarniacze radialne są stosowane do usuwania osadu z dna osadników. Dzięki zastosowaniu materiałów odpornych na korozję: stali nierdzewnej AISI304 (AISI316), stopów aluminiowych i polimerów, zgarniacze mają długi okres eksploatacji. Urządzenie zapewnia efektywne zgarnianie osadu z dna osadnika oraz odprowadzenie flotatu z powierzchni cieczy.

ekoton wod-kan 2016

Podczas wyboru optymalnego urządzenia do mechanicznego odwadniania osadu należy wziąć pod uwagę: rodzaj osadu, sposób odbioru, wymagania technologiczne dotyczące czystości filtratu, koszty energii oraz obsługi urządzenia.

Przykładowo, odwadniacz śrubowy MDQ EKOTON-Tsurumi zapewnia wysoką efektywność odwadniania ścieków w przemyśle spożywczym, papierniczym, tekstylnym, chemicznym, naftowym i innych. W takich przedsiębiorstwach odwodniony osad może osiągać wilgotność 75 – 82% przy średniej dawce flokulanta 1,5 – 3,5 kg/t suchej masy osadu. Zawartość zawiesin w odcieku wynosi średnio do 500 mg/l. Odwadniacz śrubowy jest łatwy do instalacji na małych przestrzeniach, nie wymaga dodatkowych systemów i jest bardzo prosty w obsłudze.

ekoton wod-kan 2016

Komorowo-membranowa prasa filtracyjna jest stosowana w różnych gałęziach przemysłu i przeznaczona jest do odwadniania ścieków przemysłowych i komunalnych. Główną zaletą komorowo-membranowych pras filtracyjnych jest możliwość uzyskania osadu o znacznie niższej wilgotności niż w innych typach urządzeń do odwadniania – do 65-70%. Jego stosowanie jest najbardziej efektywne przy założeniu spalenia osadu filtracyjnego.

ekoton wod-kan 2016

Aeratory rurowe, produkcji Grupy przemysłowej EKOTON, stosuje się w zbiornikach napowietrzających podczas biologicznego oczyszczania ścieków. Napowietrzanie podczas oczyszczania ścieków wykorzystuje się w celu sztucznego nasycenia mieszaniny osadu w bioreaktorach rozpuszczonym tlenem, który jest niezbędny mikroorganizmom do utlenienia związków organicznych i biologicznych substancji szkodliwych. Konstrukcja szczeliny powietrznej aeratora zapewnia równomierny rozkład powietrza na całej jego długości.

ekoton wod-kan 2016

Uwieńczeniem targów było uznanie przez Komisję Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” stoiska grupy przemysłowej EKOTON za najciekawszą ekspozycję na targach, za którą otrzymał Grand Prix.

W ciągu trzech dni zostało przeprowadzone ponad 200 spotkań i rozmów z potencjalnymi klientami spółki.

Przedstawione na targach urządzenia są czołowymi w swojej sferze i pozwolą na osiągnięcie najlepszych rezultatów w oczyszczaniu podczas prawidłowego stosowania. Dlatego specjaliści spółki wielką uwagę przywiązują do bezpośredniego kontaktu z klientem w celu ustalenia wszystkich szczegółów, specjalnych warunków, w których będzie pracowało urządzenie. Komunikacja z klientami i rzetelny wybór dostawców pozwoliły firmie na uplasowanie się wśród liderów w dziedzinie oczyszczania ścieków.

Z pozdrowieniami dla każdego klienta,

Zespół grupy przemysłowej EKOTON ☺