W dniach od 26 do 28 września 2016r. Grupa Naukowo-Przemysłowa EKOTON PRODEKO-EŁK, reprezentowana przez swoje amerykańskie biuro sprzedaży, wzięła udział w 89 międzynarodowych targach poświęconych zagadnieniom gospodarki wodnej i ściekowej WEFTEC w Nowym Orleanie. Targi te są jednymi z największych targów ochrony środowiska na świecie, które są poświęcone najnowszym osiągnieciom w branży wodnej, nowoczesnym technologiom i usługom w zakresie ochrony i oczyszczania wody, ścieków oraz osadów, przez co są dobrą okazją do nawiązania i wzmacniania relacji z przedstawicielami amerykańskich spółek wodnych oraz innych firm międzynarodowych, które są zainteresowane naszymi urządzeniami.

W 2016r targi WEFTEC dzięki swej renomie zgromadziły 1 006 wystawców i 20 113 odwiedzających. Powierzchnia wystawiennicza osiągnęła rekordową wielkość – aż 301 900 stóp kwadratowych. Dzięki tym osiągnięciom targi te zostały uznane za największe oraz najbardziej odwiedzane wydarzenie w ciągu 89 lat ich istnienia.

Na tych targach Grupa Naukowo-Przemysłowa EKOTON PRODEKO-EŁK zaprezentowała urządzenie do mechanicznego odwadniania osadów (odwadniacz śrubowy typu MDQ) oraz system napowietrzania oparty na polimerowych aeratorach rurowych typu APKV.

Aeratory rurowe EKOTON przeznaczone są do stosowania zarówno w komunalnych (miejskich), jak i przemysłowych oczyszczalniach ścieków. Przeznaczone są do wykorzystania w zbiornikach napowietrzania podczas fazy biologicznego oczyszczania ścieków. Aeratory rurowe EKOTON doprowadzają tlen bezpośrednio do komory napowietrzania i zapewniają skuteczne mieszanie ścieków w zbiorniku.

ekoton tube air diffusers

Konstrukcyjnie aerator EKOTON składa się z dwóch rur nałożonych na siebie z przestrzenią powietrza pomiędzy nimi. Zewnętrzna rura włóknisto-porowata (dyspersyjna) wykonana jest z polietylenu niskiej gęstości (LDPE) metodą ekstruzyjną, która polega na aplikowaniu aerodynamicznie ukształtowanych włókien stopionego polietylenu na urządzeniu formującym. Wewnętrzny szkielet perforowany wykonany jest z PVC lub polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Pomiędzy tymi elementami występuje przestrzeń powietrza (szczelina), w której zamontowane są poprzeczne wstawki pierścieniowe.

Powietrze wtłaczane do wnętrza rury dostaje się do szczeliny poprzez otwory w perforowanym szkielecie, po czym zostaje rozproszone w cieczy przez element dyspersyjny, generujący pęcherzyki powietrza o średnicy 2-3 mm. Taki rozmiar pęcherzyków powietrza jest optymalny zarówno z punktu wymiany masy, jak i z punktu mieszania osadu.

Taka struktura dyfuzorów jest optymalna i zapewnia równomierne rozprowadzenie powietrza w natlenianej cieczy z wydajnością 2-2,5 razy większą w porównaniu do innych typów aeratorów (np. membranowych), co pozwala osiągnąć maksymalną efektywność napowietrzania przy minimalnym zużyciu energii.

Odwadniacz śrubowy typu MDQ jest urządzeniem przeznaczonym do mechanicznego odwadniania osadu w oczyszczalniach ścieków przedsiębiorstw branży spożywczej, papierowej, włókienniczej, chemicznej, przerobu ropy naftowe oraz innych branż oraz do oczyszczalni komunalnych (miejskich) o niskiej wydajności.

ekoton multi disc screw press

Urządzenie jest w stanie odwodnić szlam zawierający wysoką koncentrację oleju. Jest ono optymalnym rozwiązaniem przeznaczonym do oczyszczania osadu oleistego w zakładach branży spożywczej, gdzie wykorzystanie pras filtracyjnych oraz wirówek jest problematyczne. Cykl pracy odwadniacza obejmuje strefę zagęszczania grawitacyjnego oraz strefę odwadniania kompresyjnego, dzięki czemu udaje się odwadniać osady, które na wejściu do urządzenia posiadają koncentrację suchej masy na poziomie od 0,3-0,5 do 10%.

Głównymi zaletami odwadniacza śrubowego typu MDQ jest niskie zużycie energii, kompaktowa budowa, samoczyszczący mechanizm śruby, minimalne zanieczyszczenie wtórne i niski poziom hałasu, zdolność do oczyszczania osadu zawierającego nietypowe elementy, tj.; ropę, piasek lub inne ścierne substancję mineralne oraz możliwość pracy w trybie automatycznym.

Targi WEFTEC dla firmy EKOTON PRODEKO-EŁK stały się trampoliną dla nowych pomysłów, produktów oraz inicjatyw. Nasze produkty wystawione podczas targów spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających i zaproszonych gości, dlatego mieliśmy wiele okazji do komunikowania się z potencjalnymi klientami i partnerami.