Uruchomienie systemu odwadniania osadu Ekoton w miejscowości Phoenix w Arizonie, USA

W styczniu 2021 r. w miejscowości Phoenix w Arizonie, na jednym z największych browarów w Stanach Zjednoczonych uruchomiono system odwadniania osadu, który przeznaczony do całodobowej pracy i składa się z jednego śrubowego odwadniacza MDQ-354 C oraz trzech bezwałowych przenośników ślimakowych.

Odwadniacz MDQ-354 C odwadnia osad tlenowo stabilizowany zagęszczony metodą flotacji ciśnieniowej w reaktorze biofilmowym ze złożem ruchomym. Wydajność systemu wynosi 70 gpm (16 m3/h) przy zawartości suchej masy 2-4%. Po obróbce odwodniony osad odprowadza się do dwóch równolegle pracujących zbiorników magazynowych poprzez trzy przenośniki – jeden załadunkowy i dwa dystrybucyjnych. Przenośnik załadunkowy przyjmuje uwodniony osad i transportuje go na jeden z dwóch przenośników dystrybucyjnych w zależności od poziomu napełnienia zbiorników magazynowych. Każdy przenośnik dystrybucyjny odprowadza uwodniony osad do jednego ze zbiorników magazynowych poprzez dwie rynny zsypowe, z których każda wyposażona jest w ultradźwiękowy czujnik służący do pomiaru poziomu osadu w zbiorniku. Czujniki pozwalają równomiernie napełniać zbiorniki uwodnionym osadem.

Ecoton partner's logos