ekoton ifat-2016

Grupa Przemysłowa EKOTON wzięła udział w największych targach międzynarodowych w branży zaopatrywania i uzdatnia wody IFAT 2016, która odbywała się w dniach od 30 maja do 3 lipca 2016 roku w Monachium, Niemcy. Tegoroczne targi odbywały się po raz 50-ty i przyjęły naprawdę ogromny rozmach, pokazując tym samym globalne znaczenie wody, oczyszczania wód ściekowych i recyklingu odpadów. Ponad 3000 przedsiębiorstw z 59 krajów przedstawiło swoje najnowsze postępy na stanowiskach o łącznej powierzchni 230 000 metrów kwadratowych. Targi odwiedziło ponad 135 000 przedstawicieli 168 krajów świata, w celu podzielenia się doświadczeniem i zapoznać się z kierunkami trendów światowych. Targi IFAT są bardzo dobrą międzynarodową platformą partnerską , która ukierunkowana jest na utrzymanie i poprawę jakości życia i środowiska.

Grupa przemysłowa EKOTON przedstawiła na targach swoje innowacyjne produkty dla przedsiębiorstw komunalnych i przemysłowych: flotator FT-2, komorowo-membranowa prasa filtracyjna, odwadniacz MDQ-201, napowietrzacz rurowy podczas pracy, model zgarniacza i model wielofunkcyjnego urządzenia do oczyszczania mechanicznego oczyszczania M-Kombi. Odwiedzający mieli możliwość porozmawiania ze specjalistami , zobaczenia urządzeń podczas pracy i otrzymania konsultacji w celu jego efektywnego wykorzystania.

Stoisko międzynarodowej Grupy przemysłowej EKOTON stało się miejscem spotkań delegacji międzynarodowych. W trakcie trwania targów stoisko odwiedziły oficjalne delegacje przedstawicieli branżowych stowarzyszeń wodociągowych Litwy, Izraela, Bułgarii, Węgier a także Generalny Konsul Ukrainy w Monachium Wadim Kostiuk.

Pierwszy raz także od 50 lat istnienia targów IFAT na stoisku EKOTON doszło do spotkania z przedstawicielami polskiej branży wodociągowo-kanalizacyjnej. W spotkaniu wzięła udział Pani Senator Rzeczypospolitej Polski Małgorzata Kopiczko, Konsul Polski w Monachium Andrzej Osiak, wielu przedstawicieli firm polskich, obecnych na targach. Na spotkaniu omawiano aktualne problemy finansowania budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków, doboru urządzeń do oczyszczalni i odwadniania osadu a także aktualności prawnych w sektorze wodnym.

ekoton ifat-2016

W ramach targów Grupa przemysłowa EKOTON wzięła udział w konferencji, gdzie zostały przedstawione propozycje urządzeń do odwadniania osadów. Ten temat wydaje się bardzo aktualnym ze względu na stały wzrost ilości odpadów, zaostrzania wymogów dotyczących oczyszczania ścieków, ograniczenia zasobów. Z każdym rokiem wydatki na zakup urządzeń do odwadniania osadów rosną, dlatego bardzo ważna jest wiedza kiedy i jakie urządzenia należy zastosować aby uzyskać największe efekty.

Podstawowe czynniki , które są brane pod uwagę przy wyborze technologii odwadniania , to:

 • ergonomia;
 • typ osadów, oraz wymogi dotyczące jego wilgotności;
 • efektywność;
 • wydajność;
 • automatyka.

ekoton ifat-2016

W zależności od priorytetów tych czynników, dobieramy najbardziej wydajne urządzenie. Tak na przykład , jeśli dla zamawiającego ważnym czynnikiem jest wilgotność osadu , to najlepsze rezultaty uzyskuje komorowo-mambranowa prasa filtracyjna, która wymaga dużych początkowych kosztów kapitałowych. Tym samym, na zakup odwadniacza potrzebne są znacznie mniejsze wkłady kapitałowe i wydatki eksploatacyjne, przy czym pokazuje on wysoką niezawodność, lecz uzyskujemy wyższą wilgotność osadu , niż podczas pracy z komorowo-mambranowż prasżą filtracyjną.

Każdy projekt jest unikalny, dlatego w celu doboru maksymalnie efektywnego urządzenia należy przeprowadzić testy, zarówno w laboratorium, jak i w warunkach polowych podczas testowania sprzętu.

Odwadniacz śrubowy MDQ-EKOTON- Tsurumi, który został zaprezentowany na targach, jest najbardziej efektywny w przypadku odwadniania małych i średnich, przemysłowych i komunalnych przedsiębiorstw, które mają następujące wymagania:

 • Niskie zużycie energii elektrycznej i wody myjącej;
 • Niskie wydatki eksploatacyjne;
 • Niskie wydatki eksploatacyjni;
 • Odwadnianie osadów zawierających tłuszcze i oleje;
 • Odwadnianie osadów z wysoką zawartością substancji ściernych.

W takich warunkach odwadniacz wyjawia wysoką efektywność , pozwala na osiągnięcie wilgotności osadowej 75-82%, przy średniej dozie flokulanta 1,5-3,5 kg/t suchej substancji osadu.

ekoton ifat-2016

Komorowo-membranowa prasa filtracyjna jest stosowana w różnych gałęziach przemysłowości i przeznaczona do odwadniania zawiesin przemysłowych i ścieków gospodarstw domowych.

Największą efektywność prasa osiąga po spełnieniu następujących wymogów:

 • Bardzo niska wilgotność osadu i wysoka czystość filtratu;
 • Wymagana mała ilość wody do mycia;
 • Rozdzielenie zawiesin pod wysokim ciśnieniem.
 • Zakłada się spalanie osadu filtracyjnego.

ekoton ifat-2016

Na swoim stanowisku Grupa przemysłowa przedstawiła także flotator ciśnieniowy. Jego zadaniem jest usuwanie ze ścieków małych, trudno rozpuszczalnych cząstek, takich jak tłuszcze, zawiesiny, środki powierzchniowo czynne przemysłu spożywczego i petrochemicznego w małych oczyszczalniach ścieków, a także do zgęszczenia osadu mieszanki w zakładach oczyszczania ścieków gospodarstw domowych. Konstrukcja flotatora zapewnia najbardziej skuteczną drogę przepływu cieczy, podczas której nie ma martwych stref a także jest przewidziana możliwość łatwego odprowadzenia wytrąconego osadu.

ekoton ifat-2016

Model zgarniacza radialnego demonstrował pracę mechanizmu zgrzebłowego. Zgarniacze radialne stosowane są do usuwania osadu z dna osadników. Dzięki zastosowaniu materiałów odpornych na korozję: stali nierdzewnej AISI304, aluminiowych stopów i polimerów zgarniacze posiadają długi okres eksploatacji. Dzięki specjalnej konstrukcji tłoków zgarniacze zapewniają wysokiej jakości zbiór osadu nawet z wgłębień.

ekoton ifat-2016

Na targach Grupa EKOTON przedstawiła także aerator rurowy podczas pracy. Napowietrzanie w oczyszczalni ścieków jest wykorzystywane do sztucznego nasycenia mieszaniny osadu w bioreaktorach- rozpuszczonym tlenem, który jest niezbędny mikroorganizmom do utleniania związków organicznym i biologicznych szkodliwych organizmów. Konstrukcja szczeliny powietrznej aeratora zapewnia równomierny rozkład powietrza po całej długości korytarza.

Jeszcze jednym z eksponatów na stoisku Grupy przemysłowej EKOTON był model kompleksu do mechanicznego oczyszczania ścieków M-KOMBI, który najefektywniej sprawdza się podczas oczyszczania mechanicznego, gospodarczo-bytowych wód ściekowych. Dzięki temu, że w skład kompleksu oczyszczania wchodzi pełen kompleks urządzeń, jego wykorzystanie umożliwia znaczne obniżenie kosztów podczas budowy oczyszczalni ścieków. W taki sposób kompleks wykonuje cienkie oczyszczanie mechaniczne , mycie i odwadnianie odpadów, separację i mycie, odwadnianie i załadunek piasku, a także oddzielenie i usunięcie tłuszczu.

ekoton ifat-2016

W ciągu pięciu dniu zostało przeprowadzonych ponad 400 spotkań i rozmów z potencjalnymi partnerami i klientami przedsiębiorstwa. Przedstawione na targach urządzenia są przodownikami w swojej dziedzinie i pozwalają na osiągnięcie najlepszych rezultatów oczyszczania, przy prawidłowym korzystaniu. Dlatego nasi specjaliści bardzo dbają o klienta i dążą do bezpośredniej komunikacji z nim, w celu wyjaśnienia wszystkich szczegółów i warunków specjalnych w których będzie pracowało urządzenie. Komunikacja z klientami i rzetelny dobór dostawców pozwoliły firmie na usytuowanie się wśród liderów w dziedzinie oczyszczania ścieków.

Zespół grupy przemysłowej EKOTON ☺