Od Grudnia 2014 roku firma PRODEKO-EŁK wchodząca w skład Grupy Naukowo-Przemysłowej EKOTON, dołączyła do członków jedynej w Polsce organizacji samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej.

Dziś do grona członków Izby Gospodarczej należy 439 członków zwyczajnych (są to przedsiębiorstwa które oczyszczają ścieki komunalne i przemysłowe) a także 29 członków stowarzyszonych (do których zwykle należą producenci urządzeń i sprzętów do oczyszczania ścieków). Priorytetem w działaniach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” jest opracowanie standardów technicznych dla branży wod-kan, doradztwo, działalność szkoleniowa i wydawnicza .

“Jesteśmy dumni z tego, że staliśmy się członkiem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Mam nadzieję, że dwudziestoletnie doświadczenie naszej firmy będzie sprzyjało dalszemu rozwojowi branży”, mówi Petro Trunow – właściciel Grupy Naukowo-Przemysłowej EKOTON, w skład której wchodzi PRODEKO-EŁK sp. z o.o.

Prezes IGWP Dorota Jakuta przywitała PRODEKO-EŁK jako nowego, stowarzyszonego członka Izby.

INFORMACIA. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września 1992 r i dziś zrzesza 450 przedsiębiorstw w dziedzinie rynku wody i ścieków.

Izba jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, Międzynarodowej Organizacji Zaopatrzenia w Wodę IWA z siedzibą w Londynie a także Europejskiej Unii Krajowych Stowarzyszeń Dostawców Wody i Usług Odprowadzania Ścieków EUREAU z siedzibą w Brukseli. Izba, poprzez swoich przedstawicieli bardzo aktywnie działa w trzech komisjach EUREAU: do spraw wody, ścieków oraz prawa i ekonomii.

Od 1993 roku Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie organizuje co roku w Bydgoszczy Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń do Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN, będące najważniejszymi w Polsce i jednymi z głównych w Europie. Co trzy lata organizowane są Kongresy Wodociągowców Polskich, dotyczące najważniejszych spraw w branży.

Ecoton partner's logos