Firma EKOTON wstąpiła do Międzynarodowego Stowarzyszenia Zaopatrzenia w Wodę Iwa, którego działalność jest skierowana na zrzeszenie najlepszych światowych fachowców w dziedzinie gospodarki wodnej w celu opracowania i realizacji najbardziej skutecznych rozwiązań, sprzyjających zachowaniu światowych zasobów wodnych.

Dzisiaj w skład IWA wchodzi ponad 10 000 członków indywidualnych i około 500 największych korporacji ze 130 państw świata. Połączenie tak dużego potencjału naukowego i wiedzy praktycznej w ramach jednego Stowarzyszenia pozwala bardziej kompleksowo podejść do opracowania nowych sposobów rozwiązań problemów gospodarki wodnej.

„Wstąpienie do IWA nie tylko ułatwi dostęp do zasobów wiedzy Stowarzyszenia i będzie sprzyjało rozwojowi firmy na rynku światowym, ale i pozwoli na wymianę doświadczeń i wiedzy z przedstawicielami międzynarodowego stowarzyszenia, co z kolei będzie miało pozytywny wpływ na zachowanie światowych zasobów wodnych” – podkreślił dyrektor firmy EKOTON Piotr Trunov.

Przedstawiciele IWA z kolei dziękowali grupie przemysłowej EKOTON za wstąpienie do Organizacji i życzyli, żeby praca w najbardziej dynamicznym i energicznym zespole specjalistów do spraw wody przynosiła satysfakcję pracownikom firmy i sprzyjała pojawieniu się innowacji, które będą miały rzeczywisty wpływ na przyszłość wody.

INFORMACJA. IWA (International Water Association) – organizacja, która łączy specjalistów sektora wodnego z całego świata. Siedziba główna Stowarzyszenia znajduje się w Londynie, a jej siedziby są w Hadze, Pekinie, Bukareszcie, Nairobi, Singapurze i Waszyngtonie.

IWA powstała w roku 1999 w drodze połączenia dwóch dużych organizacji światowych: IWSA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Zaopatrzenia w Wodę), która powstałą w roku 1947, i IAWQ (Międzynarodowej Organizacji ds. badania zanieczyszczonej wody), która istniała od roku 1965.

W ciągu roku IWA organizuje ponad 40 specjalistycznych konferencji i seminariów dotyczących różnorodnych aspektów zarządzania zasobami wodnymi na całym świecie.