W grudniu 2020 roku na Południowej stacji napowietrzania w Dnieprze zainstalowano i uruchomiono zespół mechanicznego oczyszczania ścieków na bazie urządzeń Ekoton. W skład zespołu weszły: kraty zgrzebłowe RKE, przenośnik ślimakowy oraz prasopłuczka skratek.

Przepustowość projektowa oczyszczalni ścieków wynosi 45 000 m3/dobę, w rzeczywistości stacja południowa przyjmuje 20 000 m3/dobę ścieków. Modernizacja procesu oczyszczania ścieków spowodowana była koniecznością zastąpienia przestarzałych technologicznie i fizycznie urządzeń. Ręczne kraty stosowane przed modernizacją źle radziły sobie z zatrzymywaniem zanieczyszczeń, co jak wiadomo, miało negatywny wpływ na pracę oczyszczalni oraz jakość ścieków na kolejnych etapach oczyszczania.

Przemysłowa Grupa Ekoton to producent szerokiej gamy urządzeń do oczyszczania ścieków. Urządzenia naszej firmy wykonane są z materiałów wysokiej jakości, co zapełnia skuteczne oczyszczanie ścieków przy wysokiej wydajności. Nasz sprzęt jest dobrze znany za granicą, ponieważ zrealizowaliśmy wiele udanych projektów w UE, USA, kanadzie i Izraelu. Zespół urządzeń Ekoton do mechanicznego oczyszczania ścieków składa się z: krat zgrzebłowych RKE z prześwitem 16 mm, przenośnika ślimakowego oraz prasopłuczki skratek. To wydajne i niezawodne rozwiązanie  sprawdziło się już na kilkudziesięciu oczyszczalniach ścieków zarówno na Ukrainie jak i całym świecie dzięki czemu Przemysłowa Grupa Ekoton wybrana została jako dostawca urządzeń dla Południowej stacji napowietrzania.

Kraty zgrzebłowe RKE są idealnym rozwiązaniem dla pierwszego etapu mechanicznego oczyszczania ścieków na oczyszczalniach ścieków i przepompowniach. Kraty przeznaczone są do usunięcia grubych zanieczyszczeń stałych ze ścieków, ochrony pomp oraz zmniejszenia obciążenia urządzeń oczyszczalni ścieków. Szeroki wybór wielkości prześwitów od 5 do 100 mm pozwala dobrać kraty do oczyszczania tak wstępnego, jak i dokładnego uwzględniając specyfikę zanieczyszczeń zawartych w dopływających ściekach. Kraty zamontowane na Południowej stacji napowietrzania mają prześwit o szerokości 16 mm, co zapewnia wysoką jakość filtracji ścieków, a materiał filtracyjny kraty z otworami o unikalnym kształcie kropli minimalizuje opór hydrauliczny i zwiększa wydajność urządzenia. Odpady stałe nie zatrzymują się między prętami, a krata odporna jest na obecność piasku i kamieni w ściekach. Pod względem niezawodności i wydajności kraty RKE są jednym z najlepszych rozwiązań na rynku urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków.

Do transportu zatrzymanych poprzez kraty zgrzebłowe skratek w zespole do oczyszczania mechanicznego EKOTON przewidziano przenośnik ślimakowy. Charakterystyczną cechą tego urządzenia jest bezosiowy ślimak wykonany w unikalnej technologii, który zapewnia wydajny transport, zapobiega zatkaniu się i zmniejsza obciążenie napędu. Przenośnik ślimakowy jest wykonany z malowanej stali węglowej St.52.3 lub stopów wysokowytrzymałych do 350 BHN, co zapewnia długi okres bezawaryjnej pracy urządzenia.

Za pomocą przenośnika odpady zatrzymane na kratach są transportowane do prasopłuczki skratek, gdzie następuje 6-7 krotne zmniejszenie ich objętości. Takie rozwiązanie poprawia warunki sanitarno-higieniczne w hali oczyszczania mechanicznego oraz znacznie obniża koszty transportu zatrzymanych odpadów do miejsc składowania.

Wszystkie urządzenia są zintegrowane i zautomatyzowane za pomocą inteligentnego systemu sterowania Ekoton, który zmniejsza zużycie energii oraz liczbę personelu oczyszczalni.

Realizacja tego projektu zwiększyła skuteczność oczyszczania ścieków w Południowej stacji napowietrzania w Dnieprze, a także zmniejszyła negatywny wpływ na środowisko w regionie.

Ecoton partner's logos