W kwietniu 2020 r. Grupa Przemysłowa Ekoton podpisała zlecenie na dostawę zestawu do mechanicznego oczyszczania ścieków, który składa się z trzech krat schodkowych RSK-1018, przenośnika ślimakowego i prasopłuczki skratek dla miejskiej oczyszczalni ścieków w mieście Kropiwnicki na Ukrainie.

Oczyszczalnia ścieków w mieście Kropiwnickim jest częścią miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji „Dniepr-Kirowograd”. Budowa oczyszczalni ścieków przepustowością 30000 m3/dobę została zakończona w 1973 roku. Od czasu uruchomienia oczyszczalni ilość ścieków i ich skład znacznie się zmienił, w wyniku czego przedsiębiorstwo znalazło się w gronie 100 największych trucicieli środowiska Ukrainy. Ponieważ przestarzałe urządzenia i technologie nie spełniały nowoczesnych wymagań w zakresie oczyszczania ścieków, a oczyszczalnia była przeciążona w 1,5 razy powstała konieczność modernizacji oczyszczalni, która rozpoczęła się 2020 roku.

Na sfinansowanie projektu pozyskano środki z Banku Światowego, a sam proces modernizacji podzielono na dwa etapy. Podczas pierwszego etapu przebudowy w 2020 roku zostały zmodernizowane komory osadu czynnego wraz z osadnikami wstępnymi. Jeden z osadników był przebudowany w komorę defosforyzacji do usunięcia ze ścieków fosforanów na etapie wstępnego oczyszczania. W 2021 roku rozpoczęto przebudowę stacji mechanicznego oczyszczania ścieków.

Jako dostawce urządzeń technologicznych do mechanicznego oczyszczania ścieków była wybrana Grupa Przemysłowa EKOTON. Firma od ponad 25 lat produkuje szeroką gamę wysokowydajnych urządzeń do różnych etapów oczyszczania ścieków i ugruntowała swoją pozycję na całym świecie jako niezawodny i odpowiedzialny dostawca. Urządzenia wyprodukowane na zakładach przemysłowych EKOTON z powodzeniem pracują w UE, USA, Izraelu, WNP i w ponad 35 krajach świata. Z przyjemnością oferujemy przedsiębiorstwom wodociągowym urządzenia produkcji krajowej, które pod względem wydajności nie ustępują zagranicznym odpowiednikom, a nawet często są niezawodne i wydajne.

Dla oczyszczalni ścieków w mieście Kropiwnicki zaoferowaliśmy zestaw mechanicznego oczyszczania ścieków na podstawie krat schodkowych RSK. Ten typ krat jest przeznaczony do dokładnego oczyszczania ścieków (minimalna szerokość prześwitów wynosi tylko 3 mm) i charakteryzuje się wysoką przepustowością i skutecznym usuwaniem drobnych zanieczyszczeń pływających, wtrąceń nieorganicznych i włóknistych.

Kraty schodkowe RSK EKOTON wyróżniają się spośród innych krat do dokładnego oczyszczania ścieków następnymi zaletami:

  • mała szerokość szczeliny oraz dodatkowa filtracja ścieku przez „dywan” z zanieczyszczeń powstający w wyniku spiętrzenia się ścieków znacznie zwiększa efektywność oczyszczania;
  • efekt samoczyszczenia całej powierzchni kraty bez użycia mechanizmów czyszczących, szczotek lub spłukiwania wodą;
  • zmniejszony do 1 mm prześwit w strefie nad kanałem zapobiega powrotu zanieczyszczeń kanału;
  • odporność na elementy ścierne (piasek, żwir);
  • w dolnej części kraty zainstalowana rura perforowana przeznaczona do mieszania zgromadzonych na dnie skratek, co pozwala ich usunąć;
  • niezawodna i trwała konstrukcja – kraty wytwarzane są ze stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316 i poddawane dodatkowej obróbce antykorozyjnej (trawienie objętościowe i pasywacja za pomocą środków specjalnych).Krata schodkowa Ekoton

W skład zestawu wchodzi również przenośnik ślimakowy z unikalnym bezosiowym ślimakiem całościowym, który zapewnia wydajny transport skratek, zmniejsza obciążenie napędu oraz zapobiega zapychaniu się. Przenośnik transportuje zatrzymane na kratach odpady do prasopłuczki skratek, która pozwala zmniejszyć ich objętość średnio o 6-7 razy, zmniejszając tym samym koszty transportu zatrzymanych odpadów na składowiska.

Wszystkie urządzenia są połączone w jeden zespół i są zautomatyzowane za pomocą inteligentnego systemu sterowania EKOTON. Takie rozwiązanie pozwala zmniejszyć zużycie prądu oraz ilość pracowników.

Zgodnie z harmonogramem projekt ma zostać zakończony w drugiej połowie 2021 r. Po zakończeniu przebudowy przepustowość oczyszczalni ma wzrosnąć do 35-40 tys. m3/dobę, a jakość oczyszczania osiągnie poziom przewidziany przez obowiązujące przepisy.