ekoton rake bar screen shiofok hungary

W czerwcu 2016 roku na oczyszczalni ścieków w m. Siofok na Węgrzech powstała hala mechanicznego oczyszczania osadu na bazie urządzeń EKOTON.

Jezioro Balaton – największy zbiornik wody słodkiej w Europie Środkowej. Na jego brzegu południowym znajduję się niewielkie miejsce wypoczynkowe Balaton gdzie w czerwcu 2016 roku powstała nowa oczyszczalnia ścieków miejskich zbudowana w ramach programów KEOP finansowych ze środków Unii Europejskiej.

Kompleks urządzeń EKOTON ze stali nierdzewnej, który zawiera kraty mechaniczne do wstępnego i dokładnego oczyszczania ścieków, przenośniki ślimakowe do wyciskania odpadów oraz piaskowniki wirowe, zdecydowanie zapracował na swoją reputację.

W budynku krat działają dwie linie oczyszczania ścieków. Na pierwszą są podawane ścieki komunalne z systemu ogólnospławnego. Przepływają one przez wielką kratę zgrzebłową RKE o wysokości ponad 11 m, która zatrzymuje duże zanieczyszczenia. Później ścieki pompowane są do krat schodkowych RSK z prześwitem 3 mm, które zatrzymują najmniejsze zanieczyszczenia. W przypadku przedostania się tych zanieczyszczeń do następnych etapów oczyszczania, istnieje ryzyko uszkodzenia całego systemu. Zatrzymane zanieczyszczenia z krat transportowane są za pomocą przenośników ślimakowych, które dodatkowo wyciskają i zmniejszają objętość odpadów, co istotnie zmniejsza koszty ich transportu.

Ścieki z wozów asenizacyjnych które podawane są na drugą linię oczyszczania trafiają na kratę ślimakową RVO gdzie odbywa się płukanie, wyciskanie oraz transportowanie małych oraz średnich skratek do pojemnika na odpady. Taśma perforowana zatrzymuje nawet tak trudne zanieczyszczenia jak włosy. Po kracie oczyszczone ścieki trafiają do piaskownika PT-150 gdzie za pomocą cyrkulacyjnego przepływu strumienia cieczy odbywa się separacja piasku.

Podobny system oczyszczania można wdrożyć w miejskich oczyszczalniach ścieków o podobnej charakterystyce odprowadzanych ścieków.

Ecoton partner's logos