W 2019 r. zakończono przebudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości 14 000 m3/dobę eksploatowanej przez Spółkę Salechardenergo. Grupa Przemysłowa EKOTON dostarczyła system mechanicznego oczyszczania oparty na kratach zgrzebłowych RKE, praso-płuczce skratek SCP, urządzeniach do separacji i odwadniania piasku oraz zastawek, a także aeratorach drobnopęcherzykowych APKV. Od uruchomienia urządzeń minęły już ponad dwa lata, a spółka eksploatująca odnotowuje w swoich opiniach wysoki poziom niezawodności i stabilności dostarczonych urządzeń.

Wstępne oczyszczanie ścieków odbywa się za pomocą dwóch krat zgrzebłowych RKE 0507. Kraty zgrzebłowe Ekoton są idealnym rozwiązaniem wstępnego etapu mechanicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalniach i przepompowniach, służą one do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków, ochrony urządzeń pompowych i odciążenia kolejnych etapów oczyszczania. Zastosowanie tych urządzeń zapewnia niezawodność funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Profil materiału filtrującego, wykonany w kształcie kropli, zapewnia wysoką wydajność przepływu, mały prześwit gwarantuje niezawodne zatrzymywanie cząstek stałych, a prosta i solidna konstrukcja umożliwia łatwą i wygodną konserwację.

Odpady zebrane na kracie są podawane na prasę praso-płuczkę SCP. Po sprasowaniu objętość skratek zmniejsza się 6-7 krotnie, co znacznie obniża koszty ich usunięcia i utylizacji. Następnie ścieki trafiają do urządzenia do separacji i odwadniania piasku M-Combi 18 NS. To kompaktowe urządzenie łączy w sobie wszystkie etapy dokładnego procesu oczyszczania i skutecznie usuwa ze ścieków drobne odpady, tłuszcz i piasek. Urządzenie posiada możliwość zainstalowania modułu do systemu płukania odpadów i piasku, który zapobiega gniciu i rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnych zapachów oraz w razie potrzeby zachowuje związki organiczne w ściekach, co ułatwia proces dalszego biologicznego oczyszczania w przypadku oczyszczania ścieków o niskim stężeniu.

Wszystkie urządzenia Ekoton do oczyszczania mechanicznego są wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 z późniejszą obróbką antykorozyjną (wytrawianie objętościowe i pasywacja specjalnymi środkami), co zapewnia długą żywotność. Wszystkie urządzenia są zintegrowane i zautomatyzowane za pomocą inteligentnego systemu sterowania Ekoton. Zmniejsza to zużycie energii i zmniejsza ułatwia prace konserwacyjne.

W celu zwiększenia efektywności oczyszczania ścieków, w bioreaktorach zainstalowano aeratory rurowe Ekoton. Ich unikalna konstrukcja zapewnia wysoki poziom nasycenia tlenem ścieków dzięki drobnopęcherzykowemu napowietrzaniu (średnica pęcherzyków to zaledwie 2-3 mm). Napowietrzacze rurowe Ekoton nie zatykają się, a więc nie wymagają czyszczenia, są odporne na agresywne środowisko i uszkodzenia mechaniczne. Z doświadczeń naszych klientów wynika, że tego typu urządzenia mogą służyć nawet 8 do 12 lat.

W informacji zwrotnej, którą otrzymaliśmy, operator zauważa:

„Wszystkie urządzenia zostały pomyślnie uruchomione i działają stabilnie i niezawodnie. Automatyka, systemy ochronne działają jak zwykle. Drobnopęcherzykowe napowietrzanie pozwoliło na pełniejsze i bardziej równomierne nasycenie mieszaniny osadów, co zintensyfikowało pracę mikroorganizmów osadu czynnego. Dodatkowo możemy zwrócić uwagę na wysoką jakość montażu urządzeń i łatwość ich instalacji. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na efektywność i rzetelność w rozwiązywaniu różnych problemów ze strony firmy Ekoton”.