Modernizacja lokalnej oczyszczalni ścieków na zakładzie mięsnym SKIBA w Chojnicach, Polska

W marcu 2020 roku na lokalnej oczyszczalni ścieków Zakładów mięsnych SKIBA w mieście Chojnice, Polska zainstalowany i uruchomiony został odwadniacz śrubowy MDQ 352C. Modernizacja procesu oczyszczania ścieków spowodowana była koniecznością zastąpienia przestarzałej technologii odwadniania osadów, ponieważ nie była ona w stanie zapełnić wymaganego stopnia odwodnienia oraz znacząco zawyżała koszty eksploatacyjne, których można było uniknąć dzięki nowoczesnym rozwiązaniom.

Grupa przemysłowa EKOTON Prodeko-Ełk produkuje odwadniacze śrubowo-dyskowe z serii MDQ od 2011 roku wspólnie z japońską firmą Tsurumi Pump. Urządzenia te wyróżniają się wysoką skutecznością odwadniania nawet skomplikowanych osadów (zawierających cząsteczki abrazyjne i/lub wysoki poziom tłuszczu) przy niskich kosztach kapitałowych oraz eksploatacyjnych.

Pod koniec listopada 2019 r. na oczyszczalni zakładowej zorganizowane zostały badania wstępne, w trakcie których przeprowadzono analizę ścieków, dobrano reagenty oraz przy pomocy mobilnego, testowego odwadniacza MDQ-201 przeprowadzono proces odwadniania osadu. Podczas badań wstępnych udało się osiągnąć bardzo dobre odwodnienie osadu uzyskując 25-29% suchej masy (SM) w placku osadowym, przy niskiej dawce flokulanta, średnio 4,5 kg/t SM, co całkowicie spełniało wymagania klienta.

Istotną częścią zamówienia było życzenie klienta, aby po planowanej rozbudowie zakładu możliwe było zwiększenie wydajności urządzenia. Z tego powodu specjaliści Ekoton zaoferowali rozwiązanie odwadniacza śrubowo-dyskowego MDQ 352CL z miejscem na dodatkowy bęben odwadniający. Takie rozwiązanie pozwala w krótkim czasie oraz przy minimalnych kosztach zwiększyć wydajność urządzenia nawet o 210 kgSM/h. Już w grudniu 2020 r. specjaliści Ekoton zamontowali i uruchomili dodatkowy element odwadniający, modernizując tym samym urządzenie do wersji MDQ-353CL i maksymalnej wydajności 630kgSM/h.

Modernizacja lokalnej oczyszczalni ścieków na zakładzie mięsnym SKIBA w Chojnicach, Polska

Obecnie odwadniacz śrubowy MDQ wykorzystywany jest jako główne urządzenie odwadniające do wytwarzanego w procesie oczyszczania ścieków osadu poflotacyjnego. Urządzenie wykazuje się odwodnieniem osadu w zakresie 26-27% SM w placku osadowym oraz dawką flokulanta na poziomie 4,8 kg/t SM.

Na dzień dzisiejszy Przemysłowa grupa Ekoton zainstalowała i uruchomiła już ponad 100 odwadniaczy śrubowo-dyskowych MDQ na całym świecie. Jest to jedno z najskuteczniejszych i najmniej wymagających urządzeń do odwadniania osadu na rynku.

Ecoton partner's logos