Praktyka odwadniania osadów komunalnych na odwadniaczach śrubowo-talerzowych MDQ na przykładzie Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagów i Kanalizacji „Czarnomorskwodokanał”

Oczyszczalnie ścieków utrzymywane przez „Czarnomorskwodokanał” są najważniejszym ekologicznym obiektem miasta Czarnomorska. Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków wpływa bezpośrednio na jakość zdrowia mieszkańców miasta, atrakcyjność regionu jako ośrodka turystycznego, co z kolei ma wpływ na gospodarkę rejonu.

Oczyszczalnia ścieków powstała w 1977 roku i po 40 latach nieprzerwanej eksploatacji obiekt wymaga wymiany zużytych urządzeń oraz modernizacji przestarzałej technologii.

W celu odnowienia i modernizacji oczyszczalni miasto złożyło wniosek o włączenie do „Programu rozwoju municypalnej infrastruktury Ukrainy”, który wykonywał się w ramach kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Po dwóch latach ciężkiej pracy miasto zostało zmuszone do wycofania się z programu ze względu na niekorzystne warunki kredytu. Współpraca z bankiem i europejskimi ekspertami nie poszła na marne. Przedstawiciele zakładu komunalnego w oparciu o doświadczenie europejskie opracowali własny program, który jest znacznie tańszy od koncepcji proponowanej przez zachodnich ekspertów. Przy wsparciu komitetu wykonawczego miasta Czarnomorska przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji zaczęło przebudowę głównych obiektów oraz wymianę urządzeń  w stanie awaryjnym. W ramach przebudowy zostaw oddany do eksploatacji obiekt najważniejszego etapu technologicznego – stacja mechanicznego odwadniania osadów, bez której oczyszczalnia pracowała ponad 40 lat.

Wcześniej przedsiębiorstwo stosowało w praktyce składowanie osadów ściekowych na terenie oczyszczalni tzw. lagunach osadowych. Taki sposób zagospodarowania osadów miał negatywny wpływ na środowisko w regionie, a zatem „Czarnomorskwodokanał” jeden z pierwszych dużych przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji na Ukrainie zaczął stosować nowoczesne, postępowe i skuteczne metody obróbki osadów ściekowych. Obecnie mieszanina osadów wstępnego i nadmiernego jest pompowana do nowej stacji odwadniania i przetwarzana na odwadniaczach śrubowo-talerzowych MDQ. Tego typu urządzenia produkowane są na zakładach produkcyjnych ukraińskiej firmy Ekoton na podstawie licencji japońskiej firmy Tsurumi od 2011 roku. Od tego czasu Grupa Przemysłowa Ekoton z sukcesem zrealizowała ponad 100 projektów opartych na tego typu odwadniaczach w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Izraelu, krajach WNP oraz na Ukrainie.

Innowacyjna japońska technologia sprawdziła się na całym świecie jako niezawodne i wysoce wydajne rozwiązanie do odwadniania osadów. Zastosowanie odwadniaczy powoduje około 20-krotne zmniejszenie ilości osadu, co znacznie obniża koszty jego transportu i utylizacji.

Praktyka odwadniania osadów komunalnych na odwadniaczach śrubowo-talerzowych MDQ na przykładzie Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagów i Kanalizacji „Czarnomorskwodokanał”

Ponadto śrubowo-talerzowe odwadniacze charakteryzują się optymalnym stosunkiem jakości do ceny, wysokim poziomem automatyzacji, niskimi kosztami energii elektrycznej, odczynników i wody płuczącej w toku eksploatacji oraz wysoką wydajnością. Wszystkie powyższe czynniki wpłynęły na wybór urządzeń Przemysłowej Grupy Ekoton.

Dzięki wzmocnionej konstrukcji ślimaka i jego niskiej prędkości obrotowej odwadniacz może przetwarzać nawet materiały ścierne bez konieczności wymiany tarcz i ślimaka przez co najmniej 5 lat. Innym możliwym zastosowaniem takich odwadniaczy jest odwadnianie osadów zawierających tłuszcze, ponieważ dzięki specjalnemu mechanizmowi samooczyszczania taki osad nie zatyka bębna filtrującego.

Zastosowanie nowych urządzeń pozwoliło nie tylko osiągnąć najwyższą skuteczność technologicznego procesu, a także dało możliwość optymalizować jakość obsługi kompleksu urządzeń odwadniających – wszystkie systemy charakteryzują się wysokim stopniem automatyzacji, co w przyszłości pozwala obsługiwać kompleks w automatycznym trybie bez stałej obecności personelu.

Praktyka odwadniania osadów komunalnych na odwadniaczach śrubowo-talerzowych MDQ na przykładzie Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagów i Kanalizacji „Czarnomorskwodokanał”

Wydajność tego kompleksu odwadniania wynosi 20 m3 na godzinę lub 216 kg suchej masy na godzinę. Wilgotność osadu odwodnionego wynosi 72-80% przy wyjątkowo ekonomicznej średniej dawce flokulantu 3 kg/t suchej masy w osadzie. Zużycie energii stanowi 5 kW na godzinę dla całego zestawu urządzeń lub 0,25 kW/m3 osadu, a zużycie wody płuczącej jedynie 99 litrów na godzinę.

Obecnie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Czarnomorsku planuje kompostowanie odwodnionego osadu z dalszym go wykorzystaniem do celów rolniczych czy przyrodniczych jako cennego źródła związków mineralnych i organicznych.

Ecoton partner's logos