16 maj

CATEF-2013

Od 11 do 13 kwietnia 2013 roku firma „EKOTON” brała udział w pierwszych Kaspijskich Międzynarodowych Targach- Forum „Technologie przygotowania wody i obróbki wody” CATEF-2013, które odbyły się w Baku (Azerbajdżan).

Stoisko firmy EKOTON na targach CATEF-2013

CATEF-2013 – jedyne w regionie Kaspijskim specjalistyczne przedsięwzięcie, gdzie demonstruje się osiągnięcia w dziedzinie technologii wodnych. Mimo, że targi odbywały się po raz pierwszy, wzięło w nich udział ponad 70 firm z 23 państw świata. Najnowsze technologie i usługi w dziedzinie zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków zaprezentowały przedsiębiorstwa z Turcji, USA, Republiki Korei, Niemiec, Szwajcarii, Japonii, Austrii, Francji, Szwecji i innych państw.

Targi zorganizowane przez OAO „Azersu” odbyły się na najwyższym poziomie – z najnowszymi technologiami w dziedzinie gospodarki wodnej zapoznał się osobiście Prezydent Republiki Azerbejdżanu Ilcham Alijew. Wśród niewielu firm, szczególnie wyróżnionych przez Prezydenta– było stoisko firmy „EKOTON”, która ma własną produkcję w Rosji, Ukrainie i Polsce.

Firma „EKOTON” przedstawiła na targach nowe modele produkcji, która już dobrze się zaprezentowała– mechaniczne kraty zgrzebłowe, kraty ślimakowe oraz kraty rozdrabniające zapewniające niezawodną ochronę pompy dzięki rozdrabnianiu odpadów. Ważną zaletą krat rozdrabniających jest także możliwość całkowitej rezygnacji z utylizacji osadu w przepompowniach, co pozwala zaoszczędzić znaczące środki.

Stoisko firmy EKOTON na targach CATEF-2013Na stoisku również została przedstawiona taśmowa prasa filtracyjna, która jest wykorzystywana do odwadniania nadmiernego osadu czynnego powstałego po oczyszczaniu ścieków na oczyszczalniach, i odwadniacz śrubowy przeznaczony do mechanicznego odwadniania osadu przemysłowego. Odwadniacz jest produkowany w zakładach firmy „EKOTON” w Rosji i na Ukrainie wspólnie z firmą TSURUMI-PUMP, która od ponad 20 lat dostarcza sprzęt na rynek japoński.

Stoisko firmy EKOTON na targach CATEF-2013

W ciągu trzech dni wystawy ponad 400 osób zapoznało się z nowym sprzętem i nowymi technologiami oczyszczania ścieków, które zostały zaprezentowane na stoisku firmy „EKOTON”. Produkcja firmy zdobyła akceptację i aprobatę wiodących specjalistów Azerbejdżanu w dziedzinie gospodarki wodnej, którzy zainteresowali się współpracą z nami i aktywną eksploatacją naszego sprzętu w oczyszczalniach regionu Kaspijskiego.