12 lis

Urządzenia EKOTON Prodeko-Ełk na targach Aquatech Amsterdam

W dniach od 3 do 6 listopada odbyły się targi AQUATECH w Amsterdamie. Jest to jedna z największych wystaw na świecie, która przyświecona jest technologiom oczyszczania wody do picia oraz ścieków bytowych i przemysłowych. W tym roku ponad 850 firm zaprezentowało swoje urządzenia, a ponad 18 000 międzynarodowych specjalistów odwiedziło targi.

Grupa Naukowo-Przemysłowa EKOTON PRODEKO-EŁK na targach Aquatech zaprezentowała 3 rodzaje urządzeń do oczyszczania ścieków: wielotarczowy odwadniacz JD EKOTON Tsurumi, kompleks do mechanicznego oczyszczania ścieków M-Kombi i fragment systemów napowietrzania w stanie pracy.

Odwadniacz wielotarczowy typu JD – jest nowym urządzeniem oferowanym i produkowanym przez Grupę Naukowo-Przemysłową EKOTON PRODEKO-EŁK w kooperacji z japońską firmą Tsurumi Pump. Dehydrator jest przeznaczony do odwadniania osadu nadmiernego produkowanego zarówno w miejskich, jak i przemysłowych oczyszczalniach ścieków, do odwadniania osadów i szlamu poflotacyjnego, zawierających olej i produkty ropopochodne, wilgotnych osadów nadmiernych ścieków utworzonych przy mieszaniu osadów powyżej wymienionych.

Za pomocą układu kołowego bębna udało się osiągnąć wysoko efektywny mechanizm zbierania cząstek stałych.

Wielotarczowy odwadniacz JD jest urządzeniem energooszczędnym, posiada zwartą konstrukcję, dzięki czemu jest łatwy w instalacji, produkuje minimalny poziom wtórnego zanieczyszczenia oraz jest bardzo prosty w eksploatacji. Wykorzystanie odwadniacza umożliwia odwodnienie tłuszczy oraz szlamów nisko skoncentrowanych.

Dehydrator JD

Kompleks mechanicznego odwadniania ścieków M-Kombi wykorzystany jest jako zestaw oczyszczania mechanicznego, gdyż zawiera kratę ślimakową. Głównym zadaniem takiego kompleksu jest wydobycie ze ścieków średnich i drobnych odpadów, separacja piasku i tłuszczu, mycie oraz zagęszczanie szlamów i piasku, co znacznie zmniejsza koszty budowy oczyszczalni, gdzie nie jest konieczny zakup całego sprzętu oddzielnie. Kompleks może być wykorzystany do dokładnego mechanicznego oczyszczania, płukania i odwadniania skratek, separacji i mycia piasku, jego odwadniania i usunięcia oraz do separacji i usuwania tłuszczu.

M-Kombi

Aeratory rurowe EKOTON są przeznaczone do równomiernego rozprowadzenia powietrza dostarczanego przez sprężarki lub dmuchawy oraz do mieszania płynów napowietrzanych. Ten rodzaj urządzeń jest stosowany w systemach napowietrzania na różnych etapach oczyszczania ścieków bytowych i przemysłowych.

Tubular aerators

Zalety aeratorów rurowych EKOTON:

  • Nie wymagają czyszczenia i płukania;
  • Zapewniają efektywną wymianę masy i mieszanie osadu;
  • Równomierne rozprowadzają powietrze w obszarze korytarza zbiornika napowietrzanego;
  • Posiadają dodatkową odporność na uderzenia hydrauliczne, zmiany ciśnienia oraz inne czynniki mechaniczne;
  • Aeratory są proste i wygodne w instalacji i eksploatacji;
  • Aeratory rurowe posiadają pojemność 2-2,5 razy większą niż aeratory membranowe;
  • Aeratory rurowe są odporne na szeroki zakres agresywnych płynów i temperatur.

Podczas targów przedstawiciele Grupy Naukowo-Przemysłowej EKOTON
PRODEKO-EŁK zapoznali się z najnowszymi tendencjami w temacie oczyszczania ścieków, przeprowadzili owocne negocjacje z przedstawicielami innych firm oraz nawiązali wiele nowych kontaktów.