18 gru

W nowy rok – z nowym sprzętem

W Nowym Roku Grupa Przemysłowa EKOTON przygotowała dla swoich klientów nowe urządzenie – prasę filtracyjną z komorą membranową własnej produkcji. Nowe urządzenie jest już dostępne na zamówienie.

Komorowo-membranowa prasa filtracyjna służy do odwadniania zarówno zawiesin przemysłowych, jak i ścieków pochodzących z gospodarstw domowych. Jej zastosowanie pozwala na osiągnięcie maksymalnego stopnia rozdzielania faz na skutek działania wysokiego ciśnienia filtracji, płukania, prasowanie i suszenie osadu.

Komorowo-membranowa prasa filtracyjna EKOTONKomorowo-membranowa prasa filtracyjna EKOTON

Zakres zastosowania komorowo-membranowej prasy filtracyjnej jest bardzo szeroki. Może ona być stosowana zarówno w przemyśle metalurgicznym, spożywczym, chemicznym, górniczym i cementowym, produkcji kaolinu, ceramiki i porcelany do odwadniania zawiesin przemysłowych wytwarzanych na różnych etapach produkcji, a także do obróbki ścieków bytowych w przedsiębiorstwach komunalnych i przemysłowych.

Główną zaletą komorowo-membranowej prasy filtracyjnej produkowanej przez EKOTON jest to, że dla każdego klienta można zaoferować najbardziej efektywne rozwiązanie, na podstawie wskaźników jakościowych i ilościowych zawiesiny i innych wymagań postawionych dla poddanego obróbce osadu.

W razie potrzeby jest możliwe również wykonanie prasy filtracyjnej poprzez zastosowanie płyt membranowych, które pozwalają na otrzymanie dodatkowych zalet technologicznych:

Zwiększenie wydajności filtrowania poprzez eliminację operacji filtrowania, kiedy zaczyna się spadek wydajności pracy;

Możliwość odbioru odprowadzanego osadu z pogorszeniem właściwości filtracyjnych zawiesiny;

Dodatkowa redukcja wilgoci w trakcie prasowania wysokim ciśnieniem;

Mniejsze zużycie cieczy do mycia i powietrza do osuszania osadu w porównaniu z pojedynczą komorą membranową.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE KOMOROWO-MEMBRANOWEJ PRASY FILTRACYJNEJ EKOTON

WSKAŹNIKI

SPOSÓB OSIĄGNIĘCIA DANEGO WSKAŹNIKA

Wysoka czystość filtracji

Gęste tkaniny filtracyjne

Oddzielenie najpierw mętnych elementów filtratu

Niska wilgotność osadów

Wysokie ciśnienie filtracji

Wyciśnięcie osadu

Suszenie osadu

Suszenie osadu wraz z jego kompresją

Niska zawartość resztkowa filtratu podstawowego w osadzie

Przemywanie osadu

Suszenie osadu

Minimalne rozcieńczenie substancji filtrujących do przemywania filtratu

Wielostopniowe mycie

Oddzielny wylot do przemywania filtratu

Niskie zużycie powietrza podczas suszenia

Suszenie odbywa się równomiernie na całej powierzchni osadu

Suszenie odbywa się w tym samym czasie co wyciskanie

Niski przepływ cieczy do mycia

Płukanie odbywa się równomiernie na całej powierzchni

Płukanie odbywa się w tym samym czasie co wyciskanie

Wydajność

Wysokie ciśnienie filtracji

Dobór filtracji powierzchniowej

Niskie zużycie energii Przez większość czasu do działania FP nie jest potrzebna energia
Łatwa konserwacja Niewielka ilość części ruchomych
Wydłużona żywotność tkaniny filtracyjnej

Podczas pracy tkanina filtracyjna jest nieruchoma

Regeneracja wodą pod ciśnieniem

Regeneracja rozpuszczalnikiem

Proste odprowadzenie osadu Pionowy układ płyt filtracyjnych
Proste usuwanie filtratu Filtrat odprowadzany grawitacyjnie do kanalizacji
Oddzielenie cieczy roboczej Opracowany system zaworów kolektorowych
Dostosowanie cyklu pracy Progresywny system sterowania