20 maj

WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2013

Od 23 do 26 kwietnia 2013 roku firma EKOTON brała udział w WASSER BERLIN INTERNATIONAL (Berlin, Niemcy).

WASSER BERLIN INTERNATIONAL to przemysłowe targi dotyczące problemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków. Targi odbywają się raz na dwa lata w Berlinie.

Ogólna powierzchnia wystawowa WASSER BERLIN INTERNATIONAL przekracza 45 000 m2. W targach tradycyjnie wzięło udział ponad 600 wystawców, a ilość odwiedzających-specjalistów przekroczyła 25 000 osób.

Стенд компании ЭКОТОН на выставке WASSER BERLIN INTERNATIONAL