31 mar

Wasser Berlin International 2015

Od 24 do 27 marca przedstawiciele Grupy Przemysłowej EKOTON Prodeko-Ełk wzięli udział w największych niemieckich targach poświęconych technologiom i urządzeniom do oczyszczania ścieków Wasser Berlin International 2015

Targi tradycyjnie odbyły się na terenie centrum wystawowego Messe Berlin International (Berlin, Niemcy) i zebrały ponad 22 000 gości ze 104 krajów. Najnowsze rozwiązania do oczyszczania ścieków i odwadniania osadów zaprezentowało 557 wystawców z 26 krajów.

Wasser Berlin International 2015

Grupa Przemysłowa EKOTON Prodeko-Ełk zaprezentowała kompleks do mechanicznego oczyszczania ścieków M-Kombi-18 (na bazie kraty drobnego oczyszczania i piaskownika aeracyjnego) i nowy wielotarczowy odwadniacz JD EKOTON Tsurumi Pump.

Kompleks mechanicznego oczyszczania ścieków M-Kombi jest przeznaczony do mechanicznego oczyszczania domowych i przemysłowych ścieków. Kompleks mechanicznego oczyszczania ścieków jest urządzeniem wielofunkcyjnym: jest on w stanie pełnić jednocześnie funkcje dokładnego mechanicznego czyszczenia, płukania i odwodnienia skratek, separacji i płukania piasku, odwodnienia i rozładunku piasku, oddzielenia i wydalenia tłuszczu. Urządzenie jest wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 (AISI 316), a korpusy przenośników ślimakowych zabezpieczone są przed ścieraniem za pomocą wkładki wykonanej z polimeru, co gwarantuje długi okres eksploatacji kompleksu. Dzięki kompaktowemu rozmieszczeniu sprzętu i jego wielofunkcyjności możemy nie tylko istotnie zmniejszyć powierzchnie jego rozmieszczenia, ale także zmniejszyć ogólne wydatki na budowę oczyszczalni ścieków.

Kompleks mechanicznego oczyszczania ścieków M-Kombi-188

Kompleks mechanicznego oczyszczania ścieków M-Kombi-18

Gościom targów został przedstawiony również wielotarczowy odwadniacz JD – nowy produkt powstały podczas współpracy z japońską firmą Tsurumi Pump. Jego zasadniczą różnicą, porównując z dobrze już znanym w Polsce śrubowym odwadniaczem MDQ, jest zastosowanie systemu bębnów do odwadniania ścieków organicznych. Konstrukcja odwadniacza eliminuje możliwość blokowania strefy odwadniania ściekami, a posiadanie własnego zbiornika i pompy do wody płuczącej eliminuje użycie wody pitnej lub technicznej o wysokim ciśnieniu. Odwadniacz wielotarczowy JD może być wykorzystany do oczyszczania osadów, w skład których wchodzi nafta lub osady tłuste.

Wielotarczowy odwadniacz JD EKOTON Tsurumi Pump

Wielotarczowy odwadniacz JD EKOTON Tsurumi Pump

Nowy sprzęt produkcji Grupy Przemysłowej EKOTON Prodeko-Ełk przyciągnął uwagę wielu odwiedzających stoisko. W wyniku tego odbyło się wiele owocnych rozmów z potencjalnymi klientami i firmami, zainteresowanymi reprezentowaniem naszego sprzętu na Bliskim Wschodzie.