1 sty

Rozdrabniacze odpadów „EKOTON” dla „Moswodkanał”

Firma „EKOTON” w lipcu 2012 roku wyprodukowała i dostarczyła na rzecz Służby do spraw eksploatacji przepompowni PEUKS MGUP „Moswodokanał” pięć nowych rozdrabniaczy odpadów. Wymiana istniejących rozdrabniaczy na sprzęt EKOTON® została spowodowana koniecznością zmniejszenia wydatków na energię elektryczną, nie mówiąc o zużyciu technologicznym i fizycznym starego sprzętu.

Rozdrabniacze odpadów „EKOTON”

Rozdrabniacze odpadów przeznaczone są do rozdrobnienia dużych odpadów, które są zatrzymywane na kratach mechanicznych w przepompowniach ścieków. Rozdrobnione odpady trafiają z powrotem do kanału– za kratami. Tym sposobem, ryzyko trafienia dużych odpadów mechanicznych do pomp jest wyeliminowane, a w przepompowniach nie pojawiają się wydatki związane z wywiezieniem odpadów.

Moc napędu elektrycznego rozdrabniaczy odpadów produkcji EKOTON® wynosi 5,5 kW, podczas gdy na starym sprzęcie ten wskaźnik był na poziomie 22 kW. Więc, przy wykorzystaniu niniejszych rozdrabniaczy odpadów przy jednakowej wydajności rozdrabniaczy 0,5 t/h różnica mocy silników elektrycznych wynosi 16,5 kW. Taka różnica pomoże istotnie zmniejszyć wydatki na energię elektryczną.

W celu dodatkowego oszczędzania zasobów energetycznych rozdrabniacz odpadów jest zautomatyzowany, odbywa się jego zsynchronizowanie z istniejącą kratą mechaniczną lub przenośnikiem. Również w rozdrabniaczach osadu produkcji EKOTON® w celu zapobiegania przedostaniu się dużych płaskich odpadów, które można zaobserwować w pracy sprzętu analogicznego, wały obracają się wzajemnie do siebie z różną prędkością. W celu wyeliminowania ewentualnego zaklinowania przewidziany jest rewers automatyczny napędu węzła rozdrabniania, to pozwala zwiększyć stopień autonomizacji sprzętu. Na tym współpraca pomiędzy ZAO Firmą Naukowo-Produkcyjną „EkoTon” i MWK się nie kończy. Na zlecenie SENS PEUKS odbywa się opracowanie rozdrabniaczy o wydajności 1,0 t/h.

Opinie „Moswodkanał”:

Opinie „Moswodkanał”: