15 lis

PODSUMOWANIE KONFERENCJI EKOTON 2019

W dniach 7-10 października 2019 r. w mieście Jurmała na Łotwie odbyła się 24 międzynarodowa konferencja praktyczno-naukowa pt. „Technologie i urządzenia dla przemysłu wodno-kanalizacyjnego”. Grupa przemysłowa EKOTON była wiodącym organizatorem tej konferencji.

W tym roku konferencja zgromadziła ponad 100 specjalistów z zakresu oczyszczania ścieków nie tylko z Europy, ale także z krajów WNP. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele miejskich sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków, zakładów przemysłowych, firm projektanckich i inżynieryjnych, wiodących firm produkcyjnych, stowarzyszeń branżowych i mediów branżowych.


Konferencję rozpoczęto otwartą dyskusją z liderami następujących stowarzyszeń branżowych:

  • Łotewskiego stowarzyszenia wodociągów i ścieków,
  • Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie,
  • Rosyjskiego Stowarzyszenia Wodociągów i Kanalizacji,
  • «Kazachstan Su Arnasy» Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji Republiki Kazachstanu,
  • Stowarzyszenia „Aqua-Bel”, z Białorusi.

Głównymi kwestiami poruszonymi podczas dyskusji były obowiązujące przepisy, standardy oczyszczania ścieków, pozyskiwanie funduszy na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków.

Uczestnicy konferencji mieli również okazję dowiedzieć się więcej na temat innowacji technologicznych prezentowanych przez producentów sprzętu..


Podczas sesji plenarnych przedstawiono ponad 20 raportów. Wśród prelegentów byli przedstawiciele: Solenis Eurasia, Alfa Laval, Penetron, Xylem, Howden Turbo, GEA Refrigeration, Veolia i wielu innych.

Dominowały takie tematy, jak gospodarka odpadami (EKOTON Industrial Group przedstawił nową linię urządzeń do mycia pozostałości stałych i odpadów), metody wykorzystujące bioreaktory membranowe do oczyszczania ścieków, problemy związane z oszczędzaniem energii, oczyszczanie ścieków przemysłowych za pomocą membran oraz wiele innych.

Organizatorzy i uczestnicy konferencji pragną gorąco podziękować za ciekawe raporty, fascynującą wycieczkę do oczyszczalni ścieków w Rydze oraz intensywną wymianę doświadczeń zarządowi oczyszczalnii ścieków SIA „Rigas Udens”, a także przedsiębiorstwu wodociągowemu SIA Jurmalas Udens za ekscytującą wycieczkę po Jurmale.


Organizatorzy konferencji chcieliby również podziękować partnerom, którzy pomogli w organizacji tego wydarzenia, a także wszystkim firmom biorącym udział w konferencji. Z przyjemnością spotkamy się z Państwem na kolejnej Konferencji EKOTON, która odbędzie się w 2021 roku!


Prezentacje >>.