20 maj

Urządzenia EKOTON Prodeko-Ełk na targach Wod-Kan 2016

Grupa przemysłowa EKOTON wzięła udział w corocznych międzynarodowych targach urządzeń do wodociągów i kanalizacji Wod-Kan 2016, które odbywały się od 10 do 12 maja.Targi Wod-Kan są jednymi z największych targów przemysłowych w Polsce i Europie.

Ponad 400 przedsiębiorstw wzięło udział w targach, gdzie zaprezentowano swoje najnowsze osiągnięcia na własnych stanowiskach. Ponad 10 000 specjalistów w branży wodociągów i kanalizacji miało możliwość nawiązania kontaktów biznesowych z partnerami zarówno z Polski jak i spoza jej granic.

Wod-Kan Ekoton

Grupa przemysłowa EKOTON także zaprezentowała na targach swoje innowacyjne produkty: flotator FT-2, komorowo-membranową prasę filtracyjną, odwadniacz MDQ-201, aerator rurowy podczas pracy, model zgarniacza i model kompleksowego urządzenia do oczyszczania mechanicznego M-Kombi. Odwiedzający mieli okazję porozmawiać ze specjalistami firmy i uzyskać doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania sprzętu.

Między innymi:

Zespolone urządzenie oczyszczania mechanicznego M-Kombi z powodzeniem wykorzystywane jest do mechanicznego oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych.

Dzięki temu, że M-Kombi łączy w sobie cały komplet urządzeń do oczyszczania mechanicznego, zastosowanie jego pozwala na znaczne obniżenie kosztów budowy oczyszczalni ścieków.

M-Komi przeprowadza wstępne mechaniczne oczyszczanie, przemywanie i odwadnianie odpadów, separację i mycie, odwodnienie i transport piasku poza urządzenie, a także oddzielenie i usunięcie tłuszczu.

M-Kombi

Flotator ciśnieniowy, który także był demonstrowany na stoisku przedsiębiorstwa, służy do usuwania ze ścieków małych trudno rozpuszczalnych cząstek takich jak tłuszcze, pływające i powierzchniowo czynne substancje w przemyśle spożywczym i petrochemicznym, w małych oczyszczalniach ścieków a także do zagęszczania mieszaniny osadów w zakładach oczyszczania ścieków komunalnych.

Konstrukcja flotatora zapewnia efektywne przemieszczanie płynów, w wyniku czego nie powstają „martwe” strefy a także umożliwia dogodne odprowadzenie wytrąconego osadu.

Flotator Ekoton

Zgarniacze radialne są stosowane do usuwania osadu z dna osadników. Dzięki zastosowaniu materiałów odpornych na korozję: stali nierdzewnej AISI304 (AISI316), stopów aluminiowych i polimerów, zgarniacze mają długi okres eksploatacji. Urządzenie zapewnia efektywne zgarnianie osadu z dna osadnika oraz odprowadzenie flotatu z powierzchni cieczy.

Zgarniacze radialne

Podczas wyboru optymalnego urządzenia do mechanicznego odwadniania osadu należy wziąć pod uwagę: rodzaj osadu, sposób odbioru, wymagania technologiczne dotyczące czystości filtratu, koszty energii oraz obsługi urządzenia.

Przykładowo, odwadniacz śrubowy MDQ EKOTON-Tsurumi zapewnia wysoką efektywność odwadniania ścieków w przemyśle spożywczym, papierniczym, tekstylnym, chemicznym, naftowym i innych. W takich przedsiębiorstwach odwodniony osad może osiągać wilgotność 75 – 82% przy średniej dawce flokulanta 1,5 – 3,5 kg/t suchej masy osadu. Zawartość zawiesin w odcieku wynosi średnio do 500 mg/l. Odwadniacz śrubowy jest łatwy do instalacji na małych przestrzeniach, nie wymaga dodatkowych systemów i jest bardzo prosty w obsłudze.

odwadniacz śrubowy MDQ EKOTON-Tsurumi

Komorowo-membranowa prasa filtracyjna jest stosowana w różnych gałęziach przemysłu i przeznaczona jest do odwadniania ścieków przemysłowych i komunalnych. Główną zaletą komorowo-membranowych pras filtracyjnych jest możliwość uzyskania osadu o znacznie niższej wilgotności niż w innych typach urządzeń do odwadniania - do 65-70%. Jego stosowanie jest najbardziej efektywne przy założeniu spalenia osadu filtracyjnego.

Komorowo-mambranowa prasa filtracyjna

Aeratory rurowe, produkcji Grupy przemysłowej EKOTON, stosuje się w zbiornikach napowietrzających podczas biologicznego oczyszczania ścieków. Napowietrzanie podczas oczyszczania ścieków wykorzystuje się w celu sztucznego nasycenia mieszaniny osadu w bioreaktorach rozpuszczonym tlenem, który jest niezbędny mikroorganizmom do utlenienia związków organicznych i biologicznych substancji szkodliwych. Konstrukcja szczeliny powietrznej aeratora zapewnia równomierny rozkład powietrza na całej jego długości.

Aeratory rurowe

Uwieńczeniem targów było uznanie przez Komisję Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” stoiska grupy przemysłowej EKOTON za najciekawszą ekspozycję na targach, za którą otrzymał Grand Prix.

W ciągu trzech dni zostało przeprowadzone ponad 200 spotkań i rozmów z potencjalnymi klientami spółki.

Przedstawione na targach urządzenia są czołowymi w swojej sferze i pozwolą na osiągnięcie najlepszych rezultatów w oczyszczaniu podczas prawidłowego stosowania. Dlatego specjaliści spółki wielką uwagę przywiązują do bezpośredniego kontaktu z klientem w celu ustalenia wszystkich szczegółów, specjalnych warunków, w których będzie pracowało urządzenie. Komunikacja z klientami i rzetelny wybór dostawców pozwoliły firmie na uplasowanie się wśród liderów w dziedzinie oczyszczania ścieków.

Z pozdrowieniami dla każdego klienta,

Zespół grupy przemysłowej EKOTON ☺