30 sie

Kompleks oczyszczania mechanicznego (Kremenczug, Ukraina)

W kwietniu 2012 roku na Krukowskiej oczyszczalni został uruchomiony kompleks oczyszczania mechanicznego na bazie następującego sprzętu produkcji firmy „EKOTON”