23 maj

Małe kraty zgrzebłowe RMKE

Od początku 2013 roku firma „EKOTON” proponuje swoim klientom nowy sprzęt – małe kraty zgrzebłowe RMKE. Nowe kraty to idealne rozwiązanie dla mechanicznego oczyszczania ścieków kanałów i rurociągów o wydajności do 300 m3/h. Przeloty o szerokości od 1 do 5 mm umożliwiają zatrzymanie najmniejszych odpadów i zapewniają dokładne oczyszczenie.

ZASADA PRACY

Mała krata zgrzebłowa zatrzymuje i usuwa ze ścieków odpady, które są większe od przelotu taśmy filtracyjnej. Zanieczyszczenia są usuwane z taśmy filtracyjnej za pomocą grabi, które przemieszczają je do górnej krawędzi ramy, a następnie do urządzenia transportującego lub kontenera na odpady. Przedział czasowy między włączeniami zależy od wykorzystywanego schematu automatyzacji pracy krat.

Решетка малая грабельная РМКЭMałe kraty zgrzebłowe RMKE

ZALETY KRAT RMKE:

- korzystna cena;
- łatwość obsługi;
- minimalne wydatki eksploatacyjne;
- możliwość wykonania dokładnego oczyszczenia – szerokość przelotu kraty od 1 mm;
- wysoka niezawodność działania kraty dzięki właściwościom taśmy, która pozwala unikać zaklinowania grabi;
- długotrwałe działanie kraty dzięki konstrukcji ze stali nierdzewnej i braku elementów obrotowych w części zanurzonej.

Małe kraty zgrzebłowe RMKE

Małe kraty zgrzebłowe RMKE

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Wydajność: do 300 m3/h
Szerokość przelotów: 1; 2; 2,5; 5 mm
Szerokość kanału: 300-600 mm
Głębokość kanału: 270-490 mm
Moc: 0,09 kW

Kraty RMKE mogą być stosowane:

- w celu zapobiegania zniszczeniu pomp przepompowni kanalizacyjnych, spowodowanych przedostaniem się najmniejszych odpadów;
- w celu dokładnego oczyszczenia mechanicznego w małych oczyszczalniach ścieków;
- w celu lokalnego mechanicznego oczyszczania ścieków poszczególnych obiektów.