20 wrz

Sprzęt EKOTON dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

We wrześniu 2012 roku na zamówienie OAO „Ferma drobiu „Kałużskaja” została uruchomiona oczyszczalnia na bazie sprzętu EKOTON.

Oczyszczalnia Lokalna OAO „Pticefabryka „Kałużskaja”

Oczyszczalnia Lokalna OAO „Pticefabryka „Kałużskaja”

OAO „Ferma drobiu „Kałużskaja” to jedno z największych przedsiębiorstw Rosji zajmujące się hodowlą brojlerów. Jednocześnie na przedsiębiorstwie hoduje się około 3 milionów szt. brojlerów. Istniejąca w zakładzie do roku 2010 oczyszczalnia biologiczna nie dawała sobie rady ze ściekami silnie stężonymi, które zawierają tłuszcze i zawiesinę. W związku z tym została podjęta decyzja o budowie oczyszczalni ścieków, na której będzie się odbywało wstępne oczyszczanie przed oczyszczalnią biologiczną, co umożliwi maksymalnie efektywne przygotowanie ścieków do oczyszczania biologicznego i otrzymanie wskaźników jakości ścieków zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa.

We wrześniu 2012 roku została uruchomiona linia wstępnego oczyszczania wody o wydajności 125 m3/h.

Krata bębnowa o trójściennym profilu RMB ТPKrata bębnowa o trójściennym profilu RMB ТP

W ramach przygotowania Oczyszczalni Lokalnej do uruchomienia, do zakładu drobiarskiego został dostarczony następujący sprzęt EKOTON:

- kraty bębnowe o trójściennym profilu RMB ТP – 2 szt.,

- piaskowniki wirowe PT-50 - 2 szt.,

- flotatory FT-50 i FT-75 – 2 szt.,

- odwadniacz MDQ-205 - 1 szt.

Krata bębnowa o trójściennym profilu RMB ТPKrata bębnowa o trójściennym profilu RMB ТP

Kraty bębnowe o trójściennym profilu RMB TP są wyposażone w taśmę filtrującą z drobnymi otworami. W odróżnieniu od krat innej konstrukcji, to umożliwia RMB TP skuteczne zatrzymanie piór, jelit i pozostałych cienkich długich odpadów, w tym nawet takich ciężko uchwytnych zanieczyszczeń, jak włosy.

Flotator EKOTON FTFlotator EKOTON FT

Flotatory skutecznie usuwają ciężko rozpuszczalne związki, tłuszcze, zawiesiny i substancje powierzchniowo czynne, które są zawarte w większości ścieków zakładów przemysłu spożywczego. Na podstawie wyników hydrodynamicznego modelowania ruchu płynu oraz badań laboratoryjnych został opracowany unikalny projekt urządzenia flotacyjnego EKOTON, który zapewnia najbardziej skuteczny tor ruchu płynu bez powstawania „stref martwych” oraz pozwala skutecznie wykorzystać objętość zbiornika.

Szafa sterowania lokalną oczyszczalnią EKOTON

Odwadniacz śrubowy bardzo dobrze pracuje z osadami zawierającymi piasek i osadami zakładów przemysłowych, które zawierają oleje, substancje z zawartością tłuszczy oraz osady z niską lub wysoką zawartością suchej masy. Urządzenie kompaktowe pracuje w trybie automatycznym, jest łatwe w obsłudze, ekonomiczne, a węzły podstawowe odwadniacza wyróżnia wysoki stopień odporności na zużycie, co zapewnia niezawodne działanie odwadniacza i pierścieni odwadniających do 30 000 godzin.

Przez rok pracy sprzęt TM EKOTON zarekomendował się jako niezawodny i skuteczny, o czym świadczą opinie klienta.

Z opinii OAO „Ferma drobiu „Kałużskaja”:

«…Na dzień dzisiejszy Lokalna Oczyszczalnia pracuje bez zastrzeżeń, umożliwia otrzymanie stabilnych wyników i nie wymaga ciągłej regulacji dostarczonego wyposażenia. Opinie naszych fachowców na temat działania urządzeń i ich niezawodności pozwalają nam na wyróżnienie ZAO „NPF „EKOTON” jako niezawodnego dostawcy sprzętu i usług. Wdrożenie niniejszego kompleksu Oczyszczalni Lokalnej umożliwiło osiągnięcie następujących wskaźników:

Wskaźniki Jednostki miary Wartości wyjściowe Po oczyszczeniu Wynik,%
Zawiesina mg/l 1030 86 92
Tłuszcze i produkty naftowe mg/l 88 2 98

Dzięki wykorzystaniu sprzętu EKOTON udało się:

zastosować oczyszczenie ścieków o wysokiej skuteczności;

zapewnić bezawaryjną pracę przedsiębiorstwa;

zmniejszyć wydatki eksploatacyjne związane z działaniem oczyszczalni;

zmniejszyć obciążenie Oczyszczalni Biologicznej, co umożliwiło oczyszczenie ścieków zakładu do obowiązujących norm.

Отзыв ОАО