4 cze

Modernizacja osadników wtórnych w Tomsku

W 2012 r. została przeprowadzona modernizacja osadników wtórnych dla ZAO „Miejskie oczyszczalnie” (Tomsk, Rosja), w procesie której został uruchomiony jednorurowy zgarniacz ssawkowy IRWO-40 produkcji firmy „EKOTON”.

Modernizacja osadników wtórnych w Tomsku

Na dziś osadnik z jednym kolektorem do odbioru osadu jest już wykorzystywany od ponad 10 miesięcy. W tym okresie klient podkreślał wysoką skuteczność zgarniacza ssawkowego IRWO-40 i następujące zalety jego działania:

zmniejszenie ilości zawiesiny na wyjściu z osadnika wtórnego z 11 mg/l do 3,2-5,6 mg/l przy wykorzystaniu jednorurowego zgarniacza ssawkowego IRWO-40;
jednorurowa konstrukcja zgarniacza ssawkowego IRWO-40 pozwoliła skrócić do minimum ilość osadu wypływającego na powierzchnię osadnika;
wilgotność osadu zwrotnego wynosi 99,4-99,7%.

Wysoką skuteczność zgarniacz ssawkowy IRWO zawdzięcza swoim właściwościom konstrukcyjnym, takim jak jednorurowość i specjalna konstrukcja ssaw.

Отзыв о работе оборудования илососа ИРВО-40 ЭКОТОН