12 sie

Odwadniacze śrubowe MDQ EKOTON Tsurumi

Odwadniacze są przeznaczone do mechanicznego odwadniania osadów ścieków produkcyjnych, miejskich i z gospodarstw domowych. Są rekomendowane do odwodnienia osadów ścieków na oczyszczalniach komunalnych o niskiej wydajności oraz przedsiębiorstwach branży spożywczej, celulozowo-papierniczej, włókienniczej, chemicznej, przerobu ropy naftowej i pozostałych branż przemysłu.

Odwadniacze instalowane są na oczyszczalni o wydajności z suchym osadem wyjściowym do 100 m3/h.