17 sty

Przekazanie do eksploatacji SOO Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego „Bełwodokanał”

Pod koniec grudnia 2013 roku została otwarta hala mechanicznego odwadniania osadu PWK „Bełwodokanał” na bazie wyposażenia produkcji Grupy Przemysłowej EKOTON.

Oczyszczalnia w Biełgorodzie o przepustowości 140 000 m3/d znajduje się w bliskim sąsiedztwie terenów zabudowanych. Odwadnianie osadu stanowi aktualny problem przedsiębiorstwa. W wyniku oczyszczenia mechanicznego i biologicznego powstaje osad, którego wilgotność waha się w granicach od 95 do 99%. Przy takiej wilgotności osad jest płynny, co zatrudnia jego dalszą utylizację. Do jego przechowywania i wysuszenia niezbędne są tereny o znacznej powierzchni, a w procesie suszenia na lagunach osadowych osad w stanie płynnym roztacza nieprzyjemny zapach. Dlatego odwadnianie osadu powinno się odbywać maksymalnie szybko i efektywnie.

Hala mechnicznego odwadniania Biełoczyszczalni

Hala odwadniania mechanicznego „Bełwodokanał” po modernizacji

Wcześniej hala do odwadniania Biełgorodzkiej oczyszczalni ścieków była wyposażona w wirówki osadu, których nie eksploatowano przez około 10 lat. Zarząd oczyszczalni podjął decyzję o zamianie wyposażenia na filtracyjne prasy taśmowe z zagęszczaczem PL-20 „Kombi”.

Dzięki wspólnym wysiłkom specjalistów PWK „Bełwodokanał” oraz Grupy Przemysłowej EKOTON, została przeprowadzona rekonstrukcja bloku obróbki osadu ścieków oczyszczalni.

W ramach realizacji projektu został zainstalowany sprzęt technologiczny produkcji „Ekoton”: 3 filtracyjne prasy taśmowe PL-20 „Kombi” z systemem rurociągów doprowadzających i odprowadzających; 3 komplety stacji przygotowania flokulantu; pompy podawania osadu prasy.

Filtr-prasy PL-20 „Kombi” („Bełwodokanał”)

Filtr-prasy PL-20 „Kombi” („Bełwodokanał”)

Specjaliści obsługujący węzeł odwadniania osadu podkreślają następujące zalety taśmowych pras zagęszczających w porównaniu do innego sprzętu odwadniającego:

Główną zaletą prasy taśmowej jest jej oszczędność. Na jej działanie wykorzystuje się 10 razy mniej energii elektrycznej oraz 2 razy mniej flokulantu.

Planowane remonty prasy taśmowej, na przykład wymiana taśm, jest o wiele tańsza, niż wymiana śruby w wirówce (1000 - 1500 USD przy remoncie prasy do praktycznie połowy wartości nowego sprzętu przy naprawie wirówki). Elementy podstawowe i węzły prasy zużywają się znacząco wolniej, niż w wirówkach, a prace remontowe nie naruszają czasu pracy maszyny w tym czasie, gdy naprawa wirówki wymaga wstrzymania pracy do roku.

W wyniku odwadniania przy pomocy filtracyjnej prasy taśmowej, w filtracie zostaje o wiele mniej zawiesiny, niż w przypadku wykorzystania innego sprzętu. Jest to znaczna zaleta, uwzględniając, że filtrat oddzielony od osadu w wyniku odwadniania zostaje podany na początek procesu oczyszczania i wysoka zawartość w nim zawiesiny zwiększa obciążenie.

Filtr-prasy PL-20 „Kombi” („Bełwodokanał”)

Filtr-prasy PL-20 „Kombi” („Bełwodokanał”)

Dla „Bełwodokanał” został opracowany indywidualny schemat automatyzacji odcinka mechanicznego odwadniania osadu z uwzględnieniem istniejących budynków i komunikacji, co umożliwiło zmniejszenie ilości personelu na obiekcie i zmniejszenie wpływu człowieka na procesy produkcji.

Szafy automatyzacji kompleksu mechanicznego odwadniania osadu Szafy automatyzacji kompleksu mechanicznego odwadniania osadu

Szafy automatyzacji kompleksu mechanicznego odwadniania osadu

Uruchomienie kompleksu mechanicznego odwadniania na podstawie sprzętu EKOTON pozwoli znacząco zmniejszyć objętość osadu ściekowego poprzez zagęszczanie przerabianego osadu i mechaniczne usuwanie zawartej w nim wilgoci. Otwarcie kompleksu będzie sprzyjało zmniejszeniu intensywności wydzielania nieprzyjemnych zapachów oraz polepszy sytuację ekologiczną w rejonach terenów ścisłej zabudowy, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni.