10 gru

Wyjazdowe seminarium Stowarzyszenia „Ukrwodokanałekologia”

6 grudnia 2013 roku na terenie zakładu Grupy Przemysłowej EKOTON w Czugujew (Ukraina) odbyło się posiedzenie studyjne Rady Stowarzyszenia przedsiębiorstw gospodarki wodno-kanalizacyjnej „Ukrwodokanałekologia”.

W seminarium udział wzięło około 80 uczestników – przedstawiciele lokalnych organów samorządowych, Narodowej komisji do spraw państwowego uregulowania usług komunalnych, przedstawiciele przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, instytutów naukowo-badawczych oraz szkół wyższych, przedstawiciele struktur biznesowych.

Wyjazdowe seminarium Stowarzyszenia „Ukrwodokanałekologia”

W ramach seminarium uczestnicy wzięli udział w zwiedzaniu zakładu, gdzie zapoznali się z ekspozycją sprzętu do mechanicznego oczyszczania ścieków. Uczestnicy odwiedzili montownie, gdzie są składane sprzęty wysokogabarytowe, takie jak zgarniacze zgrzebłowe i ssawkowe do osadników, flotatory, prasy filtracyjne, kraty mechaniczne i wiele innych. Na oddziale przygotowawczo-mechanicznym uczestnicy zapoznali się z parkiem maszynowym zakładu, oraz zobaczyli jak są produkowane aeratory.

Wyjazdowe seminarium Stowarzyszenia „Ukrwodokanałekologia” Wyjazdowe seminarium Stowarzyszenia „Ukrwodokanałekologia”

W ramach seminarium uczestnicy wzięli udział w zwiedzaniu zakładu, gdzie zapoznali się z ekspozycją sprzętu do mechanicznego oczyszczania ścieków. Uczestnicy odwiedzili montownie, gdzie są składane sprzęty wysokogabarytowe, takie jak zgarniacze zgrzebłowe i ssawkowe do osadników, flotatory, prasy filtracyjne, kraty mechaniczne i wiele innych. Na oddziale przygotowawczo-mechanicznym uczestnicy zapoznali się z parkiem maszynowym zakładu, oraz zobaczyli jak są produkowane aeratory

Wyjazdowe seminarium Stowarzyszenia „Ukrwodokanałekologia” Модульные очистные сооружения на базе мембранного биореактора (МБР) ЭКОТОН

Uczestnicy seminarium zobaczyli pracę modułowych oczyszczalni na bazie reaktora membranowego.  Na takiej oczyszczalni są oczyszczane ścieki gospodarczo-bytowe wypływające z zakładu. Najpierw ścieki wpływają na małą kratę zgrzebłową RMKE, która dzięki przelotom od 1 do 5 mm zapewnia dokładne oczyszczenie mechaniczne wody. Następnie ścieki oczyszczone od odpadów dużych są podawane do reaktora membranowego, gdzie odbywa się oczyszczenie biologiczne, a odwadniacz śrubowy EKOTON-Tsurumi zapewnia efektywne odwadnianie osadu.

W ramach spotkania uczestnicy przedsięwzięcia wysłuchali praktycznych referatów pracowników firmy EKOTON na temat nowego sprzętu, specyfiki oczyszczania ścieków przemysłowych, realizowanych projektach i pozytywnych skutków płynących z uruchomienia sprzętu EKOTON.