ekoton m-comby unit bulgaria

W Bułgarii odbyło się uruchomienie dwóch obiektów na bazie urządzeń Grupy Przemysłowej EKOTON Prodeko-Ełk.

W marcu 2015 roku jednocześnie na dwóch obiektach w Bułgarii został uruchomiony sprzęt produkcji EKOTON Prodeko-Ełk. Oba projekty przebudowy oczyszczalni ścieków zostały realizowane za koszt EBRВ wspólnie z naszymi bułgarskimi partnerami Industrial Parts.

Oczyszczalnia ścieków w Mezdrze znajduje się w odległości 20 km od centrum Wraca i została zbudowana od podstaw. Do wyposażenia oczyszczalni wykorzystano kraty zgrzebłowe RKE z czujnikiem poziomu zainstalowanym w kanale, kompleks mechanicznego oczyszczania M-Kombi 600 m3/h, 2 zgarniacze zgrzebłowe, mieszadło prętowe z napędem centralnym do zagęszczania grawitacyjnego, 5 zastawek kanałowych z napędem ręcznym, dwie zastawki do regulowania z napędem elektrycznym i kompleks odwadniania osadów na bazie dwóch pras filtracyjnych PL-06.

ekoton radial sludge scraper bulgaria

Zgarniacz zgrzebłowy EKOTON Prodeko-Ełk (Mezdra, Bułgaria)

W marcu 2015 zostało zakończone przygotowanie sprzętu i oczyszczalnia została zaakceptowana przez Komisję państwa.

ekoton m-comby unit bulgaria

Kompleks mechanicznego oczyszczania M-Comby(Mezdra, Bułgaria)

Drugi obiekt, oczyszczalnia ścieków w mieście Pomorie, znajduje się w odległości zaledwie 400 m od wybrzeża Morza Czarnego obok słynnego Słonecznego Brzegu. W ramach przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków zostały zamontowane dwie kraty zgrzebłowe RKE i prasa ślimakowa PWOE. Działanie kompleksu składającego się z tych trzech elementów zapewnia szafa sterownicza w zależności od sygnału czujników poziomu przed i za kratą.

ekoton rake bar screen bulgaria

Kompleks mechanicznego oczyszczania ścieków na bazie zgrzebłowych krat RKE oraz prasy ślimakowej PWOE (Pomorie, Bułgaria)

Kompleks mechanicznego oczyszczania ścieków został uruchomiony w marcu 2015 roku, a pełne uruchomienie oczyszczalni ścieków planowane jest na początku sezonu letniego.

Ecoton partner's logos