PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK „Prodeko-Ełk” Sp. z o.o. oraz Enow Sp. z o.o.

Zarząd spółki „Prodeko-Ełk” Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku, działając na podstawie art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 24 maja 2019 roku został uzgodniony i przyjęty przez Zarządu Prodeko-Ełk Sp. z o.o. plan połączenia spółki Prodeko-Ełk Sp. z o.o. (spółka przejmująca) ze spółką Enow Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Prodeko-Ełk Sp. z o.o. całego majątku spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

Ecoton partner's logos