ekoton ifat 2018

16 maja w trakcie targów IFAT-2018 na stoisku EKOTON odbyło się II Forum Międzynarodowe GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA, które skupiło na sobie uwagę najlepszych przedstawicieli branży, obecnych w te majowe dni w Monachium.

W dniach 14-18 maja 2018r. w Niemczech, w Monachium odbyły się jedne z największych Międzynarodowych Targów Wody, Ścieków i Odpadów IFAT. W tym roku targi zebrały rekordową liczbę gości: ponad 141 tysięcy profesjonalistów branży wod-kan ze 160 państw świata przyjechało do Monachium, żeby zobaczyć najnowocześniejsze i najskuteczniejsze rozwiązania dotyczące oczyszczania ścieków oraz gospodarowania odpadami, które zostały zaprezentowane przez 3305 wystawców z 58 krajów. Nie zabrakło zarówno wśród odwiedzających jak i wystawców także Polaków.

Firma Prodeko-Ełk Sp.zo.o., wchodząca w skład Międzynarodowej Naukowo-Przemysłowej Grupy EKOTON, jednego z liderów w dziedzinie produkowania urządzeń do oczyszczania ścieków i odwadniania osadu, już po raz szósty miała przyjemność uczestniczyć w danym wydarzeniu. Po raz drugi natomiast udało się zorganizować na stoisku EKOTON Forum Międzynarodowe GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA, które skupiło na sobie uwagę najlepszych przedstawicieli branży, obecnych w te majowe dni w Monachium.

ekoton ifat 2018

Tematem tegorocznego spotkania było „Doświadczenie polskich przedsiębiorstw a perspektywa rozwoju w oparciu o nowe globalne trendy i technologie. Innowacje i nowoczesne technologie, jako gwarancja dalszego rozwoju branży.” W teraźniejszym świecie, zmieniającym się dosłownie każdego dnia, aby stanąć twarzą w twarz z nowymi profesjonalnymi wyzwaniami, które szczodrze oferują nam współczesną dynamikę, przedsiębiorstwom warto nie tylko skupiać się na rozwiązaniach, które już niejednokrotnie zostały sprawdzone w różnych warunkach, ale i stale dążyć do rozwoju uwzględniając nowe trendy, które dopiero wchodzą w życie by za chwilę stać się nieodłączną częścią branży. Właśnie taki cel stawiali przed sobą organizatorzy spotkania a także osoby, które wzięły w nim udział, co potwierdza, że podobny punkt widzenia nie jest obcy innym specjalistom działającym w branży.

II Forum Międzynarodowe, zorganizowane przez EKOTON, odbyło się pod patronatem Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pani Małgorzaty Kopiczko a współorganizatorem wystąpiła Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie. Ku naszemu zadowoleniu, frekwencja polskich wystawców na Targach IFAT była wysoka. Na uroczystym otwarciu towarzyszyli nam między innymi Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie Pani Dorota Jakuta, Konsul RP Monachium Marcin Król, Prezes Zarządu PWiK sp. z o.o. m. Ełk Pan Wojciech Paweł Jassak, Właściciel Grupy Przemysłowej EKOTON Pan Petro Trunov, Prezes Zarządu firmy Prodeko-Ełk Sp.zo.o. Pan Gennadii Baklanov, Dyrektor Asocjacji Wodociągów Łotwy Pani Baiba Gulbe.

Uczestnicy omówili wiele ciekawych i ważnych tematów, wśród których znalazły się następujące:

  • Polskie wyzwania i działania w kontekście przedsiębiorczości i dzisiejszych realiów. Innowacje i nowoczesne technologie, jako gwarancje dalszego rozwoju branży;
  • Aktualne wyzwania związane z dalszym rozwojem branży wod-kan w Polsce;
  • Praktyka polskich zakładów wodno-kanalizacyjnych w poszukiwaniu stałych partnerów, podczas doboru urządzeń technologicznych w procesie tworzenia i realizacji projektów” (Na przykładach Ełku, Mrągowa, Grudziądza).

Rozmowy prowadzone były pod kątem merytorycznym jak i praktycznym, co nadało II Forum Międzynarodowemu GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA bardzo interesujący charakter. Na zakończenie odbyła się rozwijająca dyskusja na temat znaczenia i roli prywatnych firm inżynieryjnych i produkcyjnych w kontekście dalszego rozwoju przemysłu. Mówiono o sposobach modernizacji urządzeń do oczyszczania ścieków w sytuacji braku dofinansowania ze strony państwa.

ekoton ifat 2018

Jednym ze sposobów rozwiązania danego problemu jest strategiczne partnerstwo pomiędzy producentem urządzeń i oczyszczalnią ścieków. Przedstawiciele firmy EKOTON Prodeko-Ełk przekazali swoje doświadczenie w takiej współpracy na przykładzie licznych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, z którymi firma współpracuje na terenach różnych państw. Wieloroczna współpraca jest owocną dla obu stron, jej fundamentem jest wzajemne zaufanie ze strony przedstawicieli przedsiębiorstw, skupienie się na długotrwałych relacjach oraz systematyczna praca, która ma na celu osiągniecie jak najlepszych rezultatów. Wielorakie doświadczenie firmy EKOTON, nie tylko w dziedzinie produkcji urządzeń, ale również w organizacji procesów technologicznych na oczyszczalniach ścieków, zezwala na skuteczne rozwiązanie kompleksowych, systematycznych zadań nie tylko konkretnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, ale i całej branży.

Po zakończeniu Forum odbyło się zwiedzanie stoisk innych polskich producentów, obecnych na targach, gdzie były kontynuowane rozmowy, rozpoczęte na stoisku EKOTON.

Serdecznie chcielibyśmy podziękować Współorganizatorowi Forum Międzynarodowego, wszystkim gościom, którzy przybyli na II Forum GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA i aktywnie uczestniczyli w danym wydarzeniu, dzieląc się aktywnie swoim doświadczeniem a także poglądami. Spotkania o podobnym charakterze mają bardzo korzystny wpływ na rozwój branży wodno-kanalizacyjnej. Liczymy na to, że każda kolejna edycja Forum GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA będzie również bogata w interesujące dyskusje oraz efektywne rozwiązanie aktualnych problemów branży, i będzie tym zachęcać do brania udziału jeszcze większą liczbę gości. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Międzynarodowych Targów Wody, Ścieków i Odpadów IFAT w Monachium oraz naszego Forum a także zapraszamy do brania udziału w kolejnych spotkaniach branżowych zorganizowanych przez firmę EKOTON Prodeko-Ełk.

Ecoton partner's logos