Prezentacja nowego modelu odwadniacza śrubowo-talerzowego MDQ-450 przeznaczonego dla przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji

W sierpniu-październiku 2020 r. na oczyszczalniach ścieków Polski, Węgier oraz Ukrainy odbyła się prezentacja nowego modelu odwadniacza śrubowo-talerzowego MDQ-451C. W ciągu dwóch miesięcy demonstracyjny odwadniacz nowej serii MDQ-45X był prezentowany przez fachowców firmy EKOTON na oczyszczalniach ścieków małych i dużych miast oraz na zakładowych oczyszczalniach ścieków.

Grupa Przemysłowa EKOTON i japońska firma Tsurumi Pump zaprezentowały odwadniacz o największej średnicy ślimaka wynoszącej 400 mm. Jego stworzenie wymagało ogromnych wysiłków inżynieryjnych, ponieważ wraz ze wzrostem średnicy ślimaka znacznie trudniej spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące dokładności jego produkcji. Ślimaki do odwadniaczy Ekoton Tsurumi charakteryzują się doskonałą płaskością pierścienia oraz geometrią wzmocnionej krawędzi ślimaka. Wszystkie zalety śrubowych odwadniaczy EKOTON zostały starannie zachowane podczas tworzenia nowego modelu.

Odwadniacze śrubowo-talerzowe EKOTON to nowoczesne, energooszczędne rozwiązanie do odwadniania osadów, które zmniejsza jego objętość średnio 10-15 krotnie. Odwadniacze Ekoton Tsurumi sprawdziły się, jako wysokowydajne urządzenia o minimalnym zużyciu energii i niskich kosztach eksploatacyjnych. Dzięki wysokiemu stopniu automatyzacji odwadniacze są bezpretensjonalnym w utrzymaniu i niepotrzebującym obsługi personelu urządzeniem. Te zalety są wysoko cenione przez ekspertów branżowych, a nowa gama rozmiarów odwadniaczy pozwala na stosowanie urządzeń nie tylko na małych i średnich oczyszczalniach ścieków, ale również na Przedsiębiorstwach Wodociągów i Kanalizacji milionowych miast.

Równocześnie z prezentacją nowego modelu odwadniacza, na obiektach przeprowadzono testy pilotażowe. Testowanie urządzeń w realnych warunkach pozwala ustawić optymalne charakterystyki procesu technologicznego (dobrać odczynniki oraz określić wydajność projektowanego urządzenia dla konkretnego obiektu).  Takie testowanie to najlepsze rozwiązanie przed montażem, aby uzyskać maksymalną skuteczność pracy urządzeń. Przedstawiciele przedsiębiorstw uczestniczących w badaniach byli całkowicie zadowoleni z wyników pracy urządzeń.

Prezentacja nowego modelu odwadniacza śrubowo-talerzowego MDQ-450 przeznaczonego dla przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji

W trakcie testów pilotażowych nowy odwadniacz z największym bębnem potwierdził, a w niektórych przypadkach nawet uzyskał wyższe wartości od obliczeniowych za wydajnością oraz ogólną sprawnością technologiczną. W procesie odwadniania mieszanki osadów ściekowych pochodzących z miejskich oczyszczalni ścieków (osad surowy i nadmierny osad czynny) wydajność odwadniacza wyniosła 700 kg s.m./h, przy zmniejszeniu uwodnienia osadu do 78-79%. Przy tym dawka flokulantów była stosunkowo niska w granicach 3 kg koncentratu na tonę suchej masy osadu.

Grupa Przemysłowa EKOTON i firma Tsurumi Pump kontynuują współpracę nad rozwojem technologii odwadniania osadu za pomocą odwadniaczy MDQ, zwiększając ich skuteczność i ekonomiczność. Cieszymy się, że możemy świętować kolejny rok udanej współpracy naszego międzynarodowego zespołu!

Ecoton partner's logos