Krata prętowa

Kategorie:

Urządzenie szerokiego zakresu zastosowań o wysokiej niezawodności i przepustowości.

Krata prętowa z odwrotnymi zgrzebłami EKOTON – to urządzenie szerokiego zakresu zastosowań o wysokiej niezawodności i przepustowości.

Obszar stosowania krat prętowych:

 • Przepompownie ścieków;
 • Oczyszczalnie ścieków;
 • Ujęcia wody;
 • Przepompownie melioracyjne.

Właściwości i zalety krat prętowych Ekoton:

 • Ważną cechą kraty prętowej – jej konstrukcja. Mechanizm zgrzebłowy znajduje się za powierzchnią filtracyjną i kontaktuje z już oczyszczoną wodą. Taka konstrukcja znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo zabrudzenia mechanizmu lub jego zakleszczenia.
 • Układ cedzący kraty składa się z zestawu pojedynczych prętów, które wygięte w górnej części w kierunku wyładowania odpadów i zamocowane tylko w dolnej części kraty, co pozwala wyeliminować zagrożenie zakleszczenia zgrzebeł nawet przy obecności zanieczyszczeń włóknistych.
 • Pręty o przekroju okrągłym zmniejszają opór hydrauliczny w porównaniu z przekrojem prostokątnym i zapewniają wysoką przepustowość kraty.
 • Pręty układu cedzącego są zamontowane na całej długości kraty – od dna kanału i do miejsca zrzutu, co poprawia usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni filtrującej.
 • Rozstaw zgrzebeł zgarniacza wynosi 500 mm, co pozwala skutecznie usuwać zanieczyszczenia z powierzchni filtrującej. Jest to szczególnie ważne podczas szczytowych przepływów wody i ścieków.
 • Układ sterowania kratą można zautomatyzować w różnych trybach, w tym pod względem czasu pracy, poziomu wody przed kratą, różnicy poziomu wody w kanale przed i za kratą itd.
 • Napęd kraty: ślimakowy motoreduktor o dużej niezawodności od jednego ze światowych liderów NORD Drive Systems.
 • Konstrukcja kraty prętowej nie zawiera węzłów i elementów, które wymagają stałej obsługi.
 • Krata prętowa ma dużą odporność na ścieranie piaskiem.
 • Krata prętowa EKOTON wyposażona w urządzenie mechanicznej ochrony przed przeciążeniem poprzez regulację spustu za pomocą siły sprężyny.

Krata prętowa Ekoton

Wygoda obsługi i eksploatacji krat prętowych Ekoton:

 • Kraty są łatwe w obsłudze ze względu na dostępność głównych elementów w trybie pracy.
 • Mechanizm obrotowy kraty umożliwia jej obsługę bez konieczności demontażu kraty z kanału.
 • Prostota konstrukcji ułatwia montaż i uruchomienie urządzenia.
 • Krata nie wymaga ciągłej obsługi technicznej.
 • Nie ma potrzeby obsługi zanurzonej części kraty.

Trwałość krat prętowych Ekoton:

 • Wysoka odporność na korozję: kraty wyprodukowane ze stali nierdzewnej AISI 304.
 • Obróbka antykorozyjna: trawienie objętościowe i pasywacja specjalnymi środkami.
 • Wszystkie obrotowe elementy kraty niezanurzone pod wodą (łożyska, rolka, wały itp.). Zgarniacze mają platformy podporowe z plastikowymi podkładkami, które ślizgają się po elementach prowadzących ramy.
 • Obsługę i wymianę wszystkich niezbędnych elementów można przeprowadzić w górnej części kraty znajdującej się nad wodą.
 • Elektryczna ochrona przed przeciążeniem i skokami napięcia.
 • Ochrona mechaniczna: regulacja spustu za pomocą siły sprężyny.

 

Charakterystyka techniczna krat prętowych Ekoton

Szerokość kanału, mm600 - 2100
Głębokość kanału, mm600 - 6000
Kąt nachylenia kraty względem horyzontu, stopni70 - 80
Szerokość prześwitu, mm1 - 60
Krok łańcucha, mm22 - 100
Liczba zgrzebeł, szt.4 - 80
Napęd elektryczny:
- stopień ochrony
- moc, kW

IP55
0,12 - 1,5
3 fazy, 380 V, 50 Hz

Czy jest możliwość zamontowania kraty prętowej Ekoton na zewnątrz pomieszczenia?

Tak. Krata jest wyposażona w szczelną izolowaną obudowę z ogrzewaniem elektrycznym, które włącza się w zimną porę roku. Kanał musi być zamknięty, również może być wymagana ciągła praca zgrzebeł zgarniacza.

Czy można połączyć kratę prętową z już zainstalowanym sprzętem przenośnikowym i systemem automatyzacji oczyszczalni?

Tak. Krata może być zintegrowana z istniejącym kompleksem oczyszczalni ścieków. W celu zsynchronizowania systemu automatyki mogą być przewidziane dodatkowe przyrządy oraz skonfigurowane niezbędne sygnały i protokoły komunikacyjne.

Jak często kraty prętowe wymagają obsługi, które części szybko się zużywają?

Pomimo doskonałej zasady działania, krata prętowa, jak wszystkie urządzenia, wymaga okresowego czyszczenia (co najmniej raz w tygodniu) i mycia (co najmniej raz w miesiącu), smarowania zespołów łożyskowych (co 3 miesiące) w celu zapewnienia niezawodnej pracy i długiego okresu użytkowania. Zużywają się głównie łańcuchy ogniwowe i ślizgowe plastikowe podkładki na zgrzebłach. Ich przewidywany czas eksploatacji wynosi 7000-14000 godzin.

Czy są rozwiązania zapewniające montaż kraty prętowej w ograniczonej przestrzeni (małe pomieszczenia)?

W razie potrzeby można zaprojektować rozbieralną kratę w celu zebrania i montażu urządzenia w pomieszczeniu.
Ecoton partner's logos