Prasa filtracyjna taśmowa

Kategorie:

Prasy taśmowe filtracyjne są przeznaczone do mechanicznego odwadniania osadów ściekowych oraz osadów z uzdatniania wody i szlamów poprodukcyjnych.

Prasy filtracyjne są przeznaczone do mechanicznego odwadniania osadów ściekowych oraz osadów z uzdatniania wody i szlamów poprodukcyjnych.

Taśmowe prasy filtracyjne są powszechnie wykorzystywane na oczyszczalniach ścieków ze względu na swoją wysoką wydajność i niezawodność.

Dla osadów o wilgotności ponad 97,5% uzasadnione jest zastosowanie urządzeń kombinowanych do zagęszczania i odwadniania osadu: taśmowa prasa filtracyjna z dobudowanym u góry zagęszczaczem taśmowym. Takie rozwiązanie zwiększa wydajność, biorąc pod uwagę osad wejściowy, kosztem zwiększenia długości obszaru odwadniania grawitacyjnego.

Odwodniony osad po przejściu przez prasę filtracyjną może osiągać wilgotność ostateczną 75-80% przy średniej dawce flokulanta 2-3,5 kg/t suchej masy osadu.

Prasy filtracyjne przeznaczone są do wykorzystania z osadami ścieków o рН = 6,0 ÷ 9,0.

Opis pras taśmowych filtracyjnych Ekoton

Prasy filtracyjne są wykonywane ze stali odpornej na korozję AISI 304, a ich silnie obciążone wały – ze stali węglowej pokrytej warstwą wytrzymałego polimeru.

Prasy filtracyjne pracują w składzie zestawu do odwadniania mechanicznego. W skład zestawu standardowego wchodzi: odmulacz, pompy dozujące osadu wejściowego i roztwór flokulanta, stacja sporządzenia roztworu flokulanta, kompresor, urządzenie transportujące odwodniony osad.

Taśmowa prasa filtracyjna składa się z zamontowanego na ramie systemu wałów, pomiędzy którymi są naciągnięte dwie (górna i dolna) niekończące się taśmy połączone w niekończące się płótna. Na prasie filtracyjnej są przewidziane dwa systemy płukania taśm, urządzenie do rozprowadzenia osadów na taśmie w miejscu wlotu osadu i urządzenie do usunięcia z taśm osadu odwodnionego (placka).

Urządzenie do odwadniania osadu w wykonaniu „Kombi” jest to taśmowa prasa filtracyjna serii PL oraz zmontowany na niej zagęszczacz taśmowy serii SG (patrz p.5.2).

Wszystkie ruchome elementy, które stykają się w procesie pracy z osadem, zabezpieczone są przed działaniem środowisk agresywnych.

Zasada działania pras taśmowych filtracyjnych Ekoton

Prasa filtracyjna pracuje w trybie ciągłym. Osad zmieszany z flokulantem trafia na poruszającą się górną taśmę sitową prasy filtracyjnej i zostaje rozłożony po całej szerokości roboczej. W procesie poruszania się trwa ciągłe mieszanie warstwy osadu z systemem spulchniaczy w celu ulepszenia odpływu wody. Wydalanie wody w tej strefie (strefa odwadniania grawitacyjnego 1) odbywa się pod wpływem siły ciężkości. Na tym etapie zostaje oddzielona połowa zawartej w osadzie wody (przesącza). Potem, w celu wstępnego odwadniania (2), osad trafia do strefy w postaci klina, gdzie taśmy schodzą się i zaczyna się bezpośrednie odwadnianie mechaniczne.

Prasa taśmowa filtracyjna Ekoton

W celu uniknięcia rozbryzgiwania i wyciskania osadu na brzegach taśm, ciśnienie na osad zwiększa się stopniowo. Ponieważ w strefie odwadniania wstępnego filtrat oddziela się najintensywniej, pierwsze wały są wykonane ze stali nierdzewnej i są perforowane. To umożliwia odprowadzanie wody przez obydwie taśmy filtracyjne: zewnętrzną oraz wewnętrzną dotykającą wału.

Maksymalny nacisk na ukształtowany w strefie odwadniania wstępnego osad filtracyjny ma miejsce na 6-ciu wałach, których średnica zmniejsza się zgodnie z kierunkiem poruszania się taśm. Dzięki specjalnej geometrii rozmieszczenia wałów, na osad filtracyjny oddziałują siły ciśnienia powierzchniowego, skierowane wzdłuż promienia wału, jak też wzdłuż stycznej do powierzchni wału. (3)

Dalej odwodniony placek przy pomocy specjalnych skrobaków polimerowych zostaje zebrany z taśm do zbiornika urządzenia transportującego. Po zebraniu placka, taśmy prasy filtracyjnej są poddawane płukaniu wodą pod ciśnieniem w strefie regeneracji.

Odwodniony osad po przejściu przez prasę filtracyjną może osiągnąć wilgotność ostateczną 75-80% przy średniej dawce flokulanta 2-3,5 kg/t suchej masy osadu.

W wykonaniu „Kombi” osad wyjściowy po obróbce flokulantem dostaje się do górnej części urządzenia na zagęszczacz taśmowy, gdzie odbywa się wstępne odwadnianie osadu pod wpływem siły grawitacji. Po zagęszczaczu osad trafia do strefy odwadniania grawitacyjnego taśmy filtracyjnej (1).

Prasa taśmowa filtracyjna Ekoton

Zalety pras taśmowych filtracyjnych Ekoton

  • wysoka efektywność odwadniania dzięki konsekwencji i specjalnej geometrii rozmieszczenia wałów o różnych średnicach;
  • niskie zużycie energii;
  • niskie zużycie flokulanta;
  • wysoki poziom zabezpieczenia przez korozją: korpus ze stali nierdzewnej AISI 304; silnie obciążone wały ze stali węglowej są pokryte warstwą polimeru;
  • niezawodność również gwarantują elementy kompletujące o wysokiej jakości produkcji czołowych producentów europejskich: FESTO (Niemcy), SKF (Niemcy), Siemens i inne;
  • automatyczny system sterowania taśmą oraz zabezpieczenie przed zejściem;
  • kompaktowość urządzenia, w szczególności w wykonaniu „Kombi”.

Automatyzacja pras taśmowych filtracyjnych

Prasy filtracyjne są wyposażone w mechanizmy napędowe, sterowniki systemu regulacji położenia i naprężenia taśm sitowych, system zabezpieczenia przed spadkiem ciśnienia powietrza, system regulacji prędkości poruszania się taśm, co umożliwia automatyzację procesu odwadniania na bazie prasy filtracyjnej. Wszystkie elektryczne sterowniki i napędy posiadają wysoki stopień zabezpieczenia przed wilgocią i korozją. Przewidziany jest sygnał alarmowy pracy standardowej urządzeń i sytuacji awaryjnych. Po uzgodnieniu z zamawiającym, istnieje możliwość przekazania informacji o stanie automatyki przemysłowej urządzeń z wyższym poziomem sterowania za pomocą standardowych protokołów łączności.

Charakterystyka techniczna prasy taśmowej filtracyjnej Ekoton

Wydajność, max:
- wg suchej masy, kg s.m./h
- wg osadu wejściowego, m3/h

200 ÷ 1100
5 ÷ 50
Szerokość taśmy, mm600 ÷ 2000
Prędkość taśmy, m/min2 ÷ 10
Moc napędu, kW0,75 ÷ 3,3
Waga, kg2990 ÷ 660