Komorowo-membranowa prasa filtracyjna

Kategorie:

Nowoczesne wielofunkcyjne urządzenie filtrujące do separacji zawiesin i odwadniania różnego rodzaju szlamów przemysłowych i osadów z oczyszczalni ścieków.

Komorowo-membranowa prasa filtracyjna EKOTON – to nowoczesne wielofunkcyjne urządzenie filtrujące do separacji zawiesin i odwadniania różnego rodzaju szlamów przemysłowych i osadów z oczyszczalni ścieków. Prasa filtracyjna jest urządzeniem o działaniu periodycznym przeznaczonym do filtrowania zawiesin pod ciśnieniem.

Zakres stosowania komorowo-membranowych pras filtracyjnych

 • uzdatnianie i oczyszczanie wody;
 • przemysł ceramiczny;
 • przemysł cementowy;
 • przemysł biotechnologiczny;
 • przemysł farmaceutyczny;
 • przemysł spożywczy;
 • przemysł chemiczny;
 • przemysł metalurgiczny;
 • przemysł wzbogacania kopalin użytecznych.

Zasada funkcjonowania komorowo-membranowej prasy filtracyjnej EKOTON

Prasa filtracyjna składa się z pakietu płyt filtracyjnych, które zawieszone są na belkach górnych lub bocznych. Cykl pracy rozpoczyna się od zaciśnięcia płyt filtracyjnych. Podczas zaciskania prasy filtracyjnej, wewnętrzne komory poszczególnych płyt są łączone, tworząc połączoną przestrzeń komorową. Po włączeniu pompy zewnętrznej zawiesina stopniowo wypełnia komory prasy filtracyjnej. Pod ciśnieniem pompy faza ciekła przechodzi przez tkaninę filtracyjną i usuwana jest z komór prasy filtracyjnej systemem kanałów wewnętrznych. Faza stała zatrzymywana jest na tkaninie filtracyjnej, tworząc warstwę placka filtracyjnego. Po napełnieniu komory osadem zawiesina zostaje zatrzymana.

Komorowo-membranowa prasa filtracyjna

Po filtracji osad w komorach prasy filtracyjnej można przepłukać i wysuszyć. Podczas przemywania do prasy filtracyjnej doprowadzana jest ciecz myjąca, która wyciska resztki głównego filtratu z porów osadu. Mycie można prowadzić jednocześnie z dociskaniem placka w komorach za pomocą membran. W tym przypadku poprawia się jakość spłukiwania, a zużycie płynów płuczących maleje.

Podczas procesu suszenia przez osad w komorach prasy filtracyjnej przepuszczane jest sprężone powietrze. Po odfiltrowaniu wypłukany, odwodniony i osuszony osad odprowadzany jest na zewnątrz. Płyta dociskowa przesuwa się do pozycji „prasa filtracyjna jest otwarta”. Pomiędzy płytami filtracyjnymi pojawiają się szczeliny o szerokości przekraczającej grubość placka. Pod wpływem siły ciężkości placek wypada przez otwory do kosza zbiorczego lub na urządzenie transportowe.

Komorowo-membranowa prasa filtracyjna Komorowo-membranowa prasa filtracyjna

Czym różni się membranowa prasa filtracyjna od komorowej?

Prasy filtracyjne mogą być wyposażone w membranowe płyty filtracyjne. Różnią się one od zwykłych płyt komorowych tym, że komora filtracyjna wyposażona jest w ruchomą przegrodę – membranę. Kiedy powietrze lub woda doprowadzana jest pod membranę, tłoczy ona osad na całej powierzchni, co prowadzi do korzyści technologicznych.

Na czym polegają zalety wykorzystania membran?

 • Zwiększona wydajność filtrowania
 • Uzyskanie zrzucanego szlamu w przypadku pogorszenia się właściwości filtracyjnych zawiesiny
 • Dodatkowa redukcja wilgotności podczas wyciskania pod wysokim ciśnieniem.
 • Zmniejszone zużycie płynu do przepłukiwania i powietrza do suszenia w porównaniu z wersją komorową.

W wersji standardowej przewidziano mieszany zestaw płyt, w którym każda parzysta płyta jest membranowa, a każda nieparzysta płyta jest komorowa. Odpowiednio w każdej komorze jedna ze ścianek jest membranowa.

Zalety komorowo-membranowych pras filtracyjnych EKOTON

 • Wysoka niezawodność konstrukcji
 • Łatwa obsługa
 • Duża powierzchnia filtrująca
 • Zdolność do stosowania zwiększonego ciśnienia przy pracy z materiałami słabo filtrowanymi
 • Wysoka odporność na korozję dzięki zastosowanym w konstrukcji materiałom odpornym na korozję
 • Nowoczesny system automatyki
 • Niska wilgotność placka
 • Minimalna ilość wody do przepłukiwania i niskie zużycie powietrza podczas suszenia
 • Niskie zużycie energii
 • Długa żywotność tkaniny filtracyjnej
 • Proste odprowadzanie osadu i usuwanie filtratu

Automatyzacja komorowo-membranowych pras filtracyjnych EKOTON

Komorowo-membranowe prasy filtracyjne EKOTON wyposażane są w różne przyrządy kontrolno-pomiarowe i zawierają system sterowania oparty na sterowniku przemysłowym. System sterowania kontroluje ruch mechaniczny poszczególnych zespołów prasy filtracyjnej, przebieg operacji technologicznych, pracą urządzeń peryferyjnych.

Poziom automatyzacji pras filtracyjnych EKOTON dobierany jest w zależności od typowymiaru prasy filtracyjnej, rozwiązywanego problemu i częstotliwości pracy.

Charakterystyka techniczna komorowo-membranowej prasy filtracyjnej Ekoton

Powierzchnia filtracyjna , m21 - 1000
Grubość osadu, mm15 - 60
Gabarytowe wymiary płyt, mm х mm200 х 200 - 2000 х 2000
Ciśnienie robocze, bardo 16
Temperatura pracy, °С+ 10 - +85 (0 - + 105)
Wersje wykonania
Zestaw płytkomorowy, mieszany, całkowicie membranowy
Zawieszenie płytgórne, boczne
Zacisk płythydrauliczny, elektromechaniczny, mechaniczny
Rozsuwanie płytpo sekcji płyt na raz, po jednej płycie na raz, ręcznie
Kolektorystal nierdzewna, stal molibdenowa, polipropylen, tytan
Regeneracjaprzenośna myjka ciśnieniowa, urządzenie automatyczne, chemiczna
Zaworyz napędem pneumatycznym, z napędem elektrycznym, ręczne
Układ zaworówdla dowolnych operacji

W jaki sposób prasa filtrująca ściska zawiesinę?

Prasa filtracyjna nie ściska zawiesiny. Słowo „prasa” oznacza filtrację ciśnieniową, która jest generowana przez urządzenia zewnętrzne. Siłownik hydrauliczny do zaciskania płyt filtracyjnych służy do uszczelnienia przestrzeni komory.

W jaki sposób uwzględnia się cechy różnych typów produkcji w przypadku pras filtracyjnych komorowo-membranowych?

W zależności od zadania technologicznego dobiera się wielkość i liczbę pras filtracyjnych, rodzaj zrzutu placka, konfigurację układu zaworowo-rozgałęźnego, stopień automatyzacji, rodzaj i charakterystykę urządzeń towarzyszących. Dobór prasy filtracyjnej i jej konfigurację dobiera się na podstawie wyników badań testowych w laboratoriach Ekoton lub u klienta.

Która prasa filtracyjna jest lepsza – komorowa czy membranowa?

W ogólnym przypadku jest to membrana - pozwala uzyskać dobry wynik nawet przy ostrych wahaniach właściwości filtrujących zawiesiny. W warunkach stabilnej pracy poprzednich sekcji technologicznych, a także przy filtrowaniu łatwo filtrowanych zawiesin, można zastosować prasę komorową w celu obniżenia kosztów kapitałowych i eksploatacyjnych.

Co oznacza oznaczenie FM-16.150.40-H?

 • F - oznaczenie standardowy rozmiar płyt: 1200 x 1200 mm
 • M - wersja: membranowa
 • 16 - maksymalne ciśnienie w komorach: 16 bar
 • 150 - powierzchnia filtracyjna: 150 m2
 • 40 - maksymalna grubość placka: 40 mm
 • H – rodzaj mocowania płyt: górna

Czy przepustowość tkaniny filtracyjnej spada podczas pracy? Jak długo wytrzymuje tkanina? Czy można ją zregenerować?

W prasach filtracyjnych Ekoton stosowane są dwa systemy regeneracji tkaniny filtracyjnej - woda pod ciśnieniem i chemiczna (CIP). W przypadku małych pras filtracyjnych wielkości A, B, C w zestawie znajduje się przenośna myjka wysokociśnieniowa; od rozmiaru D prasy filtracyjne wyposażone są w myjkę automatyczną. Regenerację wodą pod ciśnieniem przeprowadza się zwykle co 12 do 36 godzin, w zależności od trybu pracy prasy filtracyjnej. Dla tych placków, których osady mogą być rozpuszczone w porach tkaniny filtracyjnej, prasy filtracyjne są wyposażone w przyłącze do regeneracji chemicznej. Żywotność tkaniny filtracyjnej może wynosić od kilku tygodni do kilku lat, w zależności od wielu czynników, w tym terminowości i częstotliwości regeneracji.

W jakich obszarach przemysłu spożywczego stosowana jest prasa filtracyjna?

Przede wszystkim jest to produkcja cukru, oleju palmowego i słonecznikowego.