Flotator

Kategorie:

Flotatory są przeznaczone do usunięcia ze ścieków zanieczyszczeń nierozpuszczalnych, takich jak tłuszcze, produkty naftowe, zawiesiny i substancje powierzchniowo czynne.

Flotatory są przeznaczone do usunięcia ze ścieków zanieczyszczeń nierozpuszczalnych, takich jak tłuszcze, produkty naftowe, zawiesiny i substancje powierzchniowo czynne oraz są rekomendowane do zainstalowania na przedsiębiorstwach produkcyjnych branży celulozowo-papierniczej, spożywczej i przerobu ropy naftowej. Kompleksy flotatorów do fizyko-chemicznego oczyszczania ścieków są stosowane na oczyszczalniach zarówno wstępnego, jak i całkowitego oczyszczania ścieków. Flotatory mogą być wykorzystane do oddzielenia i zagęszczania osadów nadmiernych. Flotatory są przeznaczone do oczyszczania ścieków o рН = 6,5 ÷ 8,5.

Opis flotatora Ekoton

Flotatory o różnych rozmiarach i wydajności od 5 do 100 m3/h są wykonywane ze stali odpornej na korozję AISI 304 (lub AISI 316). Zbiorniki o oryginalnych kształtach zapewniają najbardziej efektywny przepływ płynu. W komorze flotacyjnej urządzenia odbywa się formowanie flotatu (kożucha) oraz jego odprowadzanie na powierzchnię w postaci piany. Przy powierzchni zbiornika flotacyjnego zamontowane są zgarniacze do zbierania szlamów poflotacyjnych oraz rynna pochyła do ich odprowadzenia. Na dole komór flotacyjnych przewidziane są złączki rurowe do odprowadzania osadu. W skład flotatora wchodzi także pompa recyrkulacyjna i urządzenia do przygotowania reagentów.

Zasada działania flotatora

Ścieki są skierowane do komory flotatora, do której również pod ciśnieniem trafia robocza mieszanka wodno-powietrzna. Istotą tej metody jest wydzielenie pęcherzyków gazu z roztworu przesyconego w razie spadku ciśnienia. Gaz zostaje wydzielony w postaci mikropęcherzyków, które osadzają się na zanieczyszczeniach formując zawiesinę flotacyjną (kożuch).

Następnie zawiesina flotacyjna wypływa na powierzchnię i tworzy warstwę piany, która zawiera wydobyte substancje. Około 30 % wody oczyszczonej z tej komory zabiera się w celu przygotowania roboczej mieszanki wodno-powietrznej.

Napowietrzanie płynu odbywa się w pompie recyrkulacyjnej. Pianę z powierzchni zawiesiny zgarnia się zgarniaczami do rynny pochyłej, skąd potem trafia do zbiornika szlamów poflotacyjnych.

Proces tworzenia zawiesiny flotacyjnej (kożucha) może być intensyfikowany poprzez wykorzystanie różnorodnych reagentów (koagulantów, flokulantów), które sprzyjają aktywizacji procesu flotacji.

Automatyzacja flotatorów

Praca kompleksu, w tym gospodarka reagentami, jest całkowicie zautomatyzowana. Przewidziany jest sygnał alarmowy pracy standardowej urządzeń i sytuacji awaryjnych. Po uzgodnieniu z zamawiającym, istnieje możliwość przekazania informacji o stanie automatyki przemysłowej urządzeń z wyższym poziomem sterowania za pomocą standardowych protokołów łączności.

 

Wskaźniki orientacyjne efektywności oczyszczania

Nazwa parametruW przypadku oczyszczania z użyciem reagentów, %
Zawiesina ogólna85 ÷ 95
Oleje i produkty naftowedo 98
BZT 5do 65