Odwadniacz wielotarczowy JD

Kategorie:

Odwadniacz wielotarczowy JD Ekoton Tsurumi jest przeznaczony do odwadniania osadu organicznego wód ściekowych za pomocą tarczowo-bębnowego systemu i wysoko wydajnego zatrzymania cząstek stałych przy niskim zużyciu energii.

Odwadniacz wielotarczowy JD (dalej – dehydrator JD) produkowany wspólnie z firmą Tsurumi-Pump (Japonia).

Dehydrator serii JD jest przeznaczony do odwadniania osadu organicznego wód ściekowych za pomocą tarczowo-bębnowego systemu i wysoko wydajnego zatrzymania cząstek stałych przy niskim zużyciu energii.

Skuteczne odwadnianie za pomocą filtrowania grawitacyjnego i kompresji

Zastosowanie odwadniaczy wielotarczowych JD:

  • Nadmierny osad czynny z oczyszczalni ścieków komunalnych, hodowlanych i przedsiębiorstw przemysłowych.
  • Osad poflotacyjny i osady z zawartością nafty.
  • Surowe osady wstępne.
  • Osady tworzące mieszaninę wyżej wymienionych rodzajów osadu.

Zasada działania dehydratorów JD

Kilka bębnów filtrujących, wykonanych ze stali nierdzewnej i licznych cienkich tarcz, jest rozmieszczonych w dwóch rzędach- górnym i dolnym. Bębny położone bliżej komory wlotowej osadu tworzą sekcję filtracji grawitacyjnej, natomiast bębny położone bliżej strefy wydalania odwodnionego osadu tworzą sekcję odwadniania pod ciśnieniem.

Odwadzniacz wielotarczowy JD Ekoton

Sflokulowany osad przechodzi przez sekcję filtracji grawitacyjnej, gdzie przez szczeliny między tarczami przedostaje się tylko filtrat.

Osad, który gęstnieje w sekcji filtracji grawitacyjnej, przechodzi do sekcji odwadniającej, gdzie ulega dalszemu odwadnianiu wskutek podwyższonej kompresji, gdyż szczeliny między bębnami stają się węższe podczas przesuwania osadu do strefy wyładunku. Ponieważ bębny obracają się z niewielką prędkością, osad przechodzi między nimi, nie rozcierając się i nie będąc poddanym nadmiernemu ciśnieniu, jak w przypadku korzystania z innych dehydratorów.

Odwadzniacz wielotarczowy JD Ekoton

Zalety odwadniaczy wielotarczowych JD Ekoton

  • Kompaktowość i łatwość montażu. Główne komponenty takie jak: jednostki odwadniające z rzędami obracających się dysków, zbiornik flokulacji, zbiornik z wodą do przemywania, szafa sterownicza itp. są kompaktowo zamontowane w korpusie urządzenia. Dehydrator jest prosty w montażu a do jego instalacji wymagane jest minimum przestrzeni.
  • Możliwość oczyszczania szlamów/osadu z zawartością ropy. Konstrukcja systemu odwadniającego nie ulega zatykaniu, dlatego może być stosowana do przetwarzania tłustych szlamów i osadów poflotacyjnych. Przyjęty zakres zagęszczenia szlamu między 0,2% a 10%.
  • Niskie zużycie energii. Do pracy dehydratora wymagana jest bardzo mała ogólna moc użytkowa. Do największego modelu ustalona moc wynosi jedynie 2,6 kW.
  • Niskie zużycie wody przemywającej. Bębny tarczowe regularnie, podczas pracy są przemywane minimalną ilością wody, w określonych odstępach czasu.
  • Brak wtórnego zanieczyszczenia. Jednostka odwadniająca jest całkowicie zamknięta, a bębny tarczowe obracają się z bardzo małą prędkością, dzięki czemu osad nie rozbryzguje się a także nie wydziela nadmiernych oparów i odorów do otaczającej atmosfery. Odznacza się również niskim poziomem hałasu i wibracji podczas pracy.
  • Prosta obsługa techniczna. Konstrukcja urządzenia jest bardzo prosta, dlatego obsługa techniczna jest łatwa, a procedury konserwacji odbywają się niezwykle rzadko.

 

Charakterystyka techniczna odwadniaczy wielotarczowych JD Ekoton

Wydajność, kg s.m./h12 ÷ 160
Ogólna moc użytkowa, kW1,65 ÷ 2,6
Rozmiary:
- szerokość bębnów odwadniających, mm
- ogólna długość, mm
- ogólna szerokość, mm
- ogólna wysokość, mm

500, 750, 1000, 2000
2207 ÷ 2780
1035 ÷ 2700
1827 ÷ 1980
Waga:
- transportowa, kg
- eksploatacyjna, kg

1100 ÷ 2300
1600 ÷ 3500
Wydajność zmienia się w zależności od właściwości i zagęszczenia szlamu/osadu.

Ogólne dane na temat ilości przetwarzanych osadów przez bęben odwadniający o szerokości 1000mm: 40kg sm/h osadu nadmiernego, 50kg sm/h surowego osadu wód ściekowych, 60kg sm/h flotatu po ściekach hodowlanych. Zaleca się wybór modelu w zależności od rodzaju osadu, który będzie odwadniany.

Ogólna moc użytkowa wskazuje całkowitą moc silników zainstalowanych na dehydratorze JD. Inne urządzenia wchodzą w skład kompleksu odwadniania, ale znajdujące się na zewnątrz korpusu urządzenia, takie jak: pompy do dostarczenia osadu, sprzęt do przygotowania i podania flokulantu itp. nie są brane pod uwagę.