Rozdrabniacz kanałowy

Kategorie:

Rozdrabniacze kanałowe są przeznaczone do rozdrabniania dużych odpadów w ściekach przemysłowych i ściekach z gospodarstw domowych.

Rozdrabniacz kanałowy – urządzenie przeznaczone do zatrzymywania i rozdrabniania dużych części stałych zawartych w ściekach przemysłowych i komunalnych bez ich usunięcia z cieczy.

Zakres zastosowania:

 • przepompownie ścieków
 • budynki krat na terenie oczyszczalni ścieków

Opis rozdrabniacza kanałowego Ekoton

Rozdrabniacz kanałowy Ekoton jest skutecznym urządzeniem do zatrzymywania i rozdrabniania części stałych bez ich usunięcia z cieczy. Wykorzystanie rozdrabniaczy kanałowych na oczyszczalniach i przepompowniach ścieków zapewnienia stabilną pracę pomp oraz eliminuje możliwość wystąpienia awaryjnych sytuacji.

Zasada działania rozdrabniacza kanałowego

Rozdrabniacz kanałowy montuje się bezpośrednio w kanale na ramie montażowej, która za pomocą kotew mocuje się do powierzchni kanału. Zanurzenie rozdrabniacza do kanału odbywa się za pomocą prowadnic na ramie montażowej. Części robocze zamontowane w obudowie do ramy montażowej powyżej poziomu wody.

Rozdrabniacz kanałowy Ekoton

Ścieki przepływające przez kanał dopływają do bębna wykonanego z siatki, który obraca się wokół własnej osi; drobne zanieczyszczenia zawarte w ściekach przechodzą przez otwory siatki razem ze ściekami. Bęben filtrujący zatrzymuje duże części stałe zawarte w ściekach i kieruje je do zespołu rozdrabniającego.

Zespół rozdrabniający składa się z zestawu frez, umieszczonych na wałach obracających się w przeciwnych kierunkach. Duże części stałe przechodzące przez zespół rozdrabniający są rozdrabniane do małych rozmiarów, które nie blokują pompy i przepływ ścieków.

W zależności od wymagań dla konkretnej rozdrabniarki, warunków przyjmowania ścieków i ich jakości możemy zaoferować różne warianty wykonania rozdrabniaczy:

 • RKDm (mała) bez bębna filtrującego;
 • RKDs (średnia) z jednym bębnem filtrującym;
 • RKDb (duża) z dwoma bębnami filtrującymi.

Niezawodność i trwałość rozdrabniaczy kanałowych Ekoton:

 • Rozdrabniacze kanałowe, ramy montażowe i ręczne kraty do zatrzymywania skratek wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304;
 • Frezy i wałki wykonane są z hartowanej stali stopowej.
 • Solidna konstrukcja, niezawodność i bezawaryjność;
 • Możliwość wykonania elementów rozdrabniacza ze specjalnej stali o dużej twardości;
 • Wysoka wytrzymałość konstrukcyjna;
 • Odporność na agresywne środowisko;
 • Uszczelki końcowe, pokryte węglikiem wolframu, zapewniają całkowitą ochronę zespołów łożyskowych przed piaskiem, brudem i wodą;
 • Napęd w pełni zabezpieczony przed kurzem i wodą;
 • Rozdrabniacz może pracować całkowicie zanurzony w wodę bez specjalnego przygotowania;
 • Stopień ochrony napędu – IP 68;
  • W celu zatrzymywania skratek podczas konserwacji rozdrabniacza istnieje możliwość wykonania ręcznej podnoszonej kraty (opcjonalnie).

Łatwość obsługi i wydajność rozdrabniaczy RKD Ekoton:

 • Szybki montaż i demontaż;
 • Montaż bezpośrednio w istniejących kanałach;
 • Różnica prędkości kątowych oraz konfiguracja zębów tnących frez zapewnia doskonałe rozdrabnianie jak odpadów stałych, tak i włóknistych do rozmiarów, które nie przeszkadzają  pracy pomp;
 • Stabilna praca nie zależnie od wielkości przepływu;
 • Zatrzymywanie nierozdrobnionych cząstek stałych przez bębny filtracyjne przy zachowaniu wysokiej wydajności;
 • Przewidziano automatyczną ochronę rozdrabniacza kanałowego RKD przed zakleszczeniem poprzez krótkie cofnięcie (bieg wsteczny) frez i ich ponowne uruchomienie;
 • Rozdrabniacz kanałowy RKD może być demontowany bez konieczności opróżniania kanału, a w konsekwencji bez wstrzymania pracy przepompowni.

Automatyzacja rozdrabniaczy RKD Ekoton:

 • Rozdrabniacz kanałowy RKD pracuje w trybie automatycznym, co eliminuje potrzebę ciągłej obecności personelu serwisowego na obiekcie i zapewnia nieprzerwane funkcjonowanie urządzeń pompowych;
 • Organizacja transmisji danych o stanie rozdrabniacza kanałowego do zautomatyzowanego systemu sterowania procesem technologicznym najwyższego poziomu za pomocą standardowych protokołów komunikacyjnych.
Wydajność, m3/godz.160-4000+
Średnica frez, mm120/200
Grubość frez, mm10/14
Średnica bębnów, mm400/500
Prześwit bębnów, mm12/16
Do kanałów o szerokości, mm350-1200
Do kanałów o głębokości, mm500-2000
Moc, kW2,2-9,7

Jaki jest sens rozdrabniania zanieczyszczeń bezpośrednio w kanale, zamiast ich natychmiastowego usunięcia?

Części stałe zawarte w ściekach mogą uszkodzić pompy w przepompowniach ścieków. Przepompownie miejskie są najczęściej zlokalizowane w pobliżu budynków mieszkalnych lub w pobliżu terenów publicznych. Usuwanie odpadów ze ścieków wiąże się z potrzebą ich czasowego magazynowania i transportu, co pogarsza sytuację sanitarną w miejscowości. Oprócz tego przepompownie często znajdują się na znacznych głębokościach i  transportowanie skratek może być trudne technicznie. Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest rozdrabnianie skratek do wielkości, która nie zagraża pracy pomp i rurociągów pod czas pompowania ścieków z następnym ich usunięciem na etapie mechanicznego oczyszczania ścieków.

Jak zawartość piasku w ściekach wpływa na pracę rozdrabniacza kanałowego Ekoton?

Cząstki ścierne skracają żywotność każdego sprzętu, więc w celu zmniejszenia ich negatywnego wpływu w konstrukcji rozdrabniaczy wdrożyliśmy szereg rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. W rozdrabniaczach Ekoton stosuje się uszczelki końcowe z zawartością węglika wolframu, a frezy wykonane ze szczególnie wytrzymałego materiału. Nasze rozwiązania techniczne gwarantują dużą odporność węzłów na działanie piasku zawartego w ściekach.