Rozdrabniacz kanałowy

Kategorie:

Rozdrabniacze kanałowe są przeznaczone do rozdrabniania dużych odpadów w ściekach przemysłowych i ściekach z gospodarstw domowych.

Rozdrabniacze kanałowe są przeznaczone do rozdrabniania dużych odpadów w ściekach przemysłowych i ściekach z gospodarstw domowych.

Kraty rozdrabniające mogą być instalowane na przepompowniach ścieków i na oczyszczalniach w budynkach przeznaczonych do krat. Kraty przeznaczone są do wykorzystania ze ściekami o рН = 6,5 ÷ 8,5.

Opis rozdrabniaczy kanałowych Ekoton

Frezy i wały kraty rozdrabniającej są wykonane ze stali narzędziowej o wysokiej trwałości, korpus kraty jest wykonany ze stali odpornej na korozję AISI 304. Krata rozdrabniająca składa się z dwóch zestawów frez obrotowych, które są rozmieszczone pionowo na wałach napędowych z obramowaniem. W zależności od szerokości kanału z jednej lub dwóch stron rozdrabniacza mogą się mieścić obrotowe bębny perforowane. Obracanie wałów z frezami i bębnów perforowanych zapewnia motoreduktor.

Wspomagające urządzenia montażowe umożliwiają wyjmowanie kraty z kanału bez opróżniania go. Dzięki temu istnieje możliwość wykonania naprawy i obsługi bez wstrzymywania pracy stacji w całości. Mechanizm rozdrabniania i bęben są wykonane z odrębnych modułów i mogą być wyjęte z urządzenia każdy osobno oraz bez wyjmowania rozdrabniacza z kanału.

Zasada działania rozdrabniacza kanałowego

Dzięki obracaniu się bębnów perforowanych, zanieczyszczenia przemieszczają się do rozdrabniacza. Tam frezy wykonując ruchy obrotowe rozdrabniają duże odpady i przekazują je dalej wzdłuż kanału. W celu wytworzenia siły rozdrabniania, wały z frezami obracają się z różną prędkością.

Zalety rozdrabniacza kanałowego Ekoton

  • niezawodne zabezpieczenie pomp i innych sprzętów stojących za kratą rozdrabniającą, dzięki mechanizmowi do rozdrabniania o dużej mocy;
  • zmniejszenie zapotrzebowania na personel do obsługi przepompowni i wydatków na wywóz odpadów;
  • wysoka wydajność i niezawodność pracy dzięki specjalnej konstrukcji bębnów, która nie dopuszcza do zgromadzenia się odpadów wewnątrz kraty;
  • łatwa obsługa dzięki konstrukcji kraty rozdrabniającej ułatwiającej jej montaż i demontaż;
  • system automatyczny zabezpieczający przed zaklinowaniem kraty przez twarde odpady – z rewersem i ponownym uruchomieniem frez kraty rozdrabniającej.

Automatyzacja rozdrabniacza kanałowego

Istnieją różnorodne schematy automatyzacji pracy krat:

  • Zgodnie ze spadkiem poziomu ścieków w kanale przed i po kracie
  • Zgodnie z czasem pracy
  • Zgodnie z zaprogramowaniem

Przewidziane jest zabezpieczenie automatyczne kraty przed zaklinowaniem twardych odpadów poprzez krótki rewers frezów oraz ich ponowne uruchomienie.

Przewidziany jest sygnał alarmowy pracy standardowej urządzeń, odłączenia awaryjnego, maksymalnego poziomu ścieków w kanale dopływowym. Po uzgodnieniu z zamawiającym, istnieje możliwość przekazania informacji o stanie automatyki przemysłowej urządzeń z wyższym poziomem sterowania za pomocą standardowych protokołów łączności. Przewidziana możliwość ruchu wstecznego śruby (rewersu) w celu likwidacji ewentualnego zaklinowania.

Charakterystyka techniczna rozdrabniacza kanałowego Grizzly

Minimalna szerokość kanału, mm300 ÷ 1100
Głębokość kanału, mm750 ÷ 2500
Moc napędu, kW3 ÷ 7,5
Kraty są wykonywane w trzech rodzajach:
- małe - bez bębna dla filtrowania
- średnie - z jednym bębnem
- duże - z dwoma bębnami

Rodzaje bębnów:
- perforowane
- siatkowe
- dyskowe