Rozdrabniacz rurowy

Kategorie:

Zapewnienie niezawodnej i nieprzerwanej pracy urządzeń technologicznych, pomp i armatury.

Rozdrabniacze rurowe przeznaczone są do rozdrabniania części stałych zawartych w ściekach przemysłowych i komunalnych bez ich usunięcia z cieczy.

Tego typu urządzenia całkowicie zapobiegają ewentualnym awariom pomp i zapewniają nieprzerwaną pracę urządzeń na kolejnych etapach oczyszczania ścieków.

Zakres zastosowania rozdrabniaczy rurowych:

 • przepompownie ścieków;
 • stacje odbioru ścieków i nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych;
 • hale mechanicznego odwadniania osadów;
 • instalacje do stabilizacji osadów (komory fermentacyjne).

Cel stosowania rozdrabniaczy rurowych: Zapewnienie niezawodnej i nieprzerwanej pracy urządzeń technologicznych, pomp i armatury.

Zasada działania rozdrabniaczy rurowych:

Rozdrabniacz wykonano w obudowie kołnierzowej do montażu na rurociągach. Zaletą danej konstrukcji jest możliwość łatwego dostępu do części roboczych rozdrabniacza w przypadku przeprowadzenia rewizji bez konieczności demontażu całego korpusu z rurociągu. W przypadku demontażu części roboczych rozdrabniarki konstrukcja pozwala zaślepić górny kołnierz i kontynuować przepływ ścieków przez rurociąg.

Przy przejściu cieczy przez zespół frez duże części stałe zawarte w ściekach zatrzymują się pomiędzy zębami i w wyniku ich obrotu zostają rozdrobnione do takich rozmiarów, które nie blokują pracy pomp i przepływu ścieków przez kanał.

Rozdrabniarka kołnierzowa do instalacji na rurociągu PP

Niezawodność, trwałość, ekonomiczność rozdrabniaczy rurowych Ekoton:

 • Obudowa rozdrabniacza i ramy montażowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.
 • Frezy i wałki wykonane są z hartowanej stali stopowej. Również istnieje możliwość wykonania ze specjalnej stali o dużej twardości, co zapełnia wysoką wytrzymałość i zwiększoną odporność na ścieranie.
 • Zastosowane materiały wydłużają żywotność wyrobów i zapewniają dodatkowe oszczędności finansowe.

Specyfikacja techniczna i zalety rozdrabniaczy rurowych Ekoton:

 • Producent napędu – Nord Getriebebau lub Bauer.
 • Uszczelki końcowe, pokryte węglikiem wolframu, zapewniają całkowitą ochronę zespołów łożyskowych przed piaskiem, brudem i wodą.
 • Przewidziano automatyczną ochronę rozdrabniacza rurowego przed zakleszczeniem poprzez krótkie cofnięcie (bieg wsteczny) frez i ich ponowne uruchomienie.
 • W przypadku zablokowania wałów i wzrostu poboru prądu silnik automatycznie krótki czas przechodzi w tryb rewersu (biegu wstecznego). Jeżeli po pięciu cyklach obrotów do przodu/do tyłu pobór prądu pozostaje znacznie wyższy od znamionowego – rozdrabniarka wstrzymuje prace, a na panelu sterowania zapala się sygnał alarmowy.
 • Rozdrabniacz rurowy pracuje w trybie automatycznym, co eliminuje potrzebę ciągłej obecności personelu serwisowego na obiekcie i zapewnia nieprzerwane funkcjonowanie urządzeń pompowych.

Charakterystyka techniczna rozdrabniacza rurowego

DN rurociągu100-500
Średnica frez, szt120/200
Moc, kW5,5/7,5
Wydajność, m3/godz.75-1750
Wysokość zestawu frez, mm240-900
Wymiary,mmOd 594х400х1220 do 680х650х1880
Należy pamiętać, że przy wyborze rozdrabniarki istnieje możliwość ich wykonania w różnych wariantach. Po uzyskaniu od klienta danych dotyczących składu i ilości ścieków możemy zaoferować optymalne rozdrabniarki pod względem wydajności.

Jaki jest sens rozdrabniania zanieczyszczeń bezpośrednio w kanale, zamiast ich natychmiastowego usunięcia?

Części stałe zawarte w ściekach mogą uszkodzić pompy w przepompowniach ścieków. Przepompownie miejskie są najczęściej zlokalizowane w pobliżu budynków mieszkalnych lub w pobliżu terenów publicznych. Usuwanie odpadów ze ścieków wiąże się z potrzebą ich czasowego magazynowania i transportu, co pogarsza sytuację sanitarną w miejscowości. Oprócz tego przepompownie często znajdują się na znacznych głębokościach i transportowanie skratek może być trudne technicznie.

Jak zawartość piasku w ściekach wpływa na pracę rozdrabniarek?

Cząstki ścierne skracają żywotność każdego sprzętu, więc w celu zmniejszenia ich negatywnego wpływu w konstrukcji rozdrabniaczy wdrożyliśmy szereg rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. W rozdrabniarkach Ekoton stosuje się uszczelki końcowe z zawartością węglika wolframu, a frezy wykonane ze szczególnie wytrzymałego materiału. Nasze rozwiązania techniczne gwarantują dużą odporność węzłów na działanie piasku zawartego w ściekach.
Ecoton partner's logos