Odwadniacz śrubowy MDQ/MDC

Kategorie:

Odwadniacze śrubowe MDQ/MDC są przeznaczone do mechanicznego odwadniania osadów ścieków produkcyjnych, miejskich i z gospodarstw domowych.

Dehydratory MDQ (zwane dalej odwadniacze) produkowane są we współpracy z firmą Tsurumi-Pump (Japonia).

Odwadniacz śrubowy MDQ EKOTON TSURUMI dostał wyróżnienie GRAND PRIX na XXI Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN 2013” (Bydgoszcz, Polska)

Odwadniacze są przeznaczone do mechanicznego odwadniania osadów ścieków produkcyjnych, miejskich i z gospodarstw domowych. Są rekomendowane do odwodnienia osadów ścieków na oczyszczalniach komunalnych o niskiej wydajności oraz przedsiębiorstwach branży spożywczej, celulozowo-papierniczej, włókienniczej, chemicznej, przerobu ropy naftowej i pozostałych branż przemysłu.

Odwadniacze osiągają wydajność do 280 kg s.m./h w przypadku osadów biologicznych, oraz do 640 kg s.m./h w przypadku niektórych rodzajów osadów przemysłowych.

Według efektywności odwadniacze są wysokiej klasy alternatywą tradycyjnych urządzeń do odwadniania, ponieważ w warunkach standardowych oczyszczalni komunalnych zapewniają wilgotność osadu odwadnianego mniej, niż 82%.

Odwadniacze przeznaczone są do wykorzystania z osadami ścieków o рН = 6,0 ÷ 9,0.

Opis odwadniaczy śrubowych MDQ/MDC Ekoton

Odwadniacze są wykonywane ze stali odpornej na korozję AISI 304, o różnych wymiarach. Odwadniacze są częścią stacji do odwadniania mechanicznego. W skład zestawu standardowego wchodzi: odwadniacz, pompa zewnętrzna osadu wejściowego, stacja sporządzenia roztworu flokulanta, pompa dozująca roztwór flokulanta, urządzenie transportujące odwodniony osad.

Odwadniacz składa się z bębna (bębnów) odwadniającego z napędem elektrycznym, systemu do płukania, zbiornika technologicznego, zbiornika dozującego i zbiornika flokulacji, mieszadła z napędem elektrycznym. W zbiorniku technologicznym, który jest umieszczony w dolnej części urządzenia, znajduje się pompa dozowania i pompa do mieszania osadu wejściowego. Zbiorniki flokulacji i dozowania, które znajdują się nad zbiornikiem technologicznym, są połączone za pomocą przelewu pilastego. Poziom osadu wejściowego w zbiorniku dozowania jest regulowany za pomocą mufy rurowej połączonej ze zbiornikiem technologicznym. Głównym elementem odwadniacza jest bęben odwadniający, który składa się z ruchomych i nieruchomych pierścieni złożonych na ramie. Wewnątrz bębna znajduje się przenośnik śrubowy ze skokiem zmiennym. Przy wlocie bębna szczelina między pierścieniami jest większa, niż w kolejnej części (strefa zagęszczania). Skok zwoju powoli zmniejsza się w kierunku strefy wyciskania. Przenośnik śrubowy bębna odwadniającego zostaje uruchomiony za pomocą silnika-reduktora o niskich obrotach. Pod bębnem odwadniającym znajduje się podstawka do odbioru i odprowadzenia filtratu.

Zasada działania odwadniaczy śrubowych MDQ/MDC

Odwadniacz pracuje w trybie ciągłym. Ze zbiornika gromadzącego osad zostaje periodycznie odprowadzany do technologicznego zbiornika odwadniacza. Pompa do mieszania, która znajduje się w zbiorniku technologicznym, uniemożliwia rozwarstwienie osadu.

Potem osad za pomocą pompy zostaje przekazany do zbiornika dozowania, a stamtąd przez przelew wytarowany przelewa się do zbiornika flokulacji. Nadmiar osadu ze zbiornika dozowania przez mufę rurową samoczynnie wraca do zbiornika technologicznego.

Odwadniacz śrubowy MDQ/MDC Ekoton

Do zbiornika flokulacji dozowany jest roztwór polielektrolitu. Za pomocą mieszadła roztwór zostaje zmieszany z osadem do momentu powstania flokuł. Następnie sflokulowany osad trafia do bębna odwadniającego i dzięki obracaniu się przenośnika śrubowego przepływa wewnątrz bębna do strefy rozładunku osadu odwodnionego. W miarę przepływu wewnątrz bębna osad traci wodę i filtrat zostaje odprowadzony między pierścieniami.

Odwadniacz śrubowy MDQ/MDC Ekoton

W wyniku oddziaływania przenośnika śrubowego, pierścienie ruchome wykonują ruchy płaskie w stosunku do pierścieni nieruchomych, co zapewnia samooczyszczanie szczelin filtracyjnych. Dodatkowo powierzchnia zewnętrzna bębna jest automatycznie spryskiwana wodą z rozpylaczy węzła płukania.

Wyjście z bębna jest częściowo zamknięte ruchomą przegródką. Zmieniając odstęp między wyjściem z bębna i przegródką można regulować przeciwciśnienie na przepływający wewnątrz bębna osad, i tym samym wpływać na stopień jego odwodnienia. Potem odwodniony osad po równi pochyłej trafia do zbiornika urządzenia transportującego.

Osad odwodniony po przejściu przez odwadniacz może osiągnąć wilgotność ostateczną 75-82 % w przypadku osadu biologicznego, natomiast dla osadów poflotacyjnych nawet do 60 %, przy średniej dawce flokulanta 1,5 – 4,0 kg/t suchej masy osadu.

Odwadniacz śrubowy MDQ/MDC - bęben odwadniający

Zalety odwadniacza śrubowego Ekoton

  • zwartość;
  • niskie zużycie energii;
  • zużycie flokulanta odpowiada dawce do odwadniania na taśmowej prasie filtracyjnej;
  • niskie zużycie wody płuczącej;
  • odwadnianie osadów tłustych oraz ropopochodnych;
  • odwadnianie osadów zawierających piasek oraz inne ścierne substancje mineralne;
  • znaczne ograniczenie poziomu hałasu;
  • w całości wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304;
  • praca w trybie automatycznym.

Automatyzacja dehydratora Ekoton

Odwadniacze są wyposażone w mechanizmy napędowe, czujniki poziomu w zbiorniku technologicznym i zbiorniku flokulacji, system regulowania prędkości obracania się przenośników śrubowych i mieszadeł, co pozwala automatyzować stację odwadniania, głównym elementem której jest odwadniacz. Istnieje możliwość zaprogramowania czasu włączenia urządzenia na określony przedział czasowy oraz włączenia w zależności od poziomu osadu w zewnętrznym zbiorniku gromadzącym.

Wszystkie elektryczne sterowniki i napędy posiadają wysoki stopień zabezpieczenia przed wilgocią i korozją. Po uzgodnieniu z zamawiającym, istnieje możliwość przekazania informacji o stanie automatyki przemysłowej urządzeń z wyższym poziomem sterowania za pomocą standardowych protokołów łączności.

Charakterystyka techniczna odwadniaczy śrubowych MDQ/MDC Ekoton Tsurumi

Wydajność wg suchej masy*, kg s.m./h6 ÷ 288 (640)
Wydajność hydrauliczna, m3/h1 ÷ 40
Średnica przenośników śrubowych, mm100, 200, 350
Ilość przenośników śrubowych, szt.1 ÷ 5
Nominalne zużycie wody do płukania, l/min16 ÷ 99
Nominalne ciśnienie wody, MPa0,15 ÷ 0,4
Moc zainstalowana, kW0,64 ÷ 4,1
Rozmiary:
- długość, mm
- szerokość, mm
- wysokość, mm

1815 ÷ 4180
900 ÷ 2100
900 ÷ 2100
Waga:
- transportowa, kg
- robocza, kg

400 ÷ 4100
1000 ÷ 7200
W zależności od właściwości odwodnionego osadu i warunków instalacji, klienci mogą zakupić dwa główne rodzaje odwadniacze - model MDQ-XXX, gdzie odwadniające bębny znajdują się nad wewnętrznym pojemnikiem osadów z umieszczonymi wewnątrz pompami przepływu i mieszania osadu oraz model MDQ-XXX C bez pojemnika wewnętrznego i pomp.

* - Wartość w nawiasach dotyczy niektórych rodzajów osadów przemysłowych, tj. osad poflotacyjny w przemyśle mięsnym