Krata ślimakowa

Kategorie:

Kraty ślimakowe do wyciskania są przeznaczone do wydobycia ze ścieków przemysłowych i ścieków z gospodarstw domowych średnich i drobnych odpadów z dalszym płukaniem, wyciskaniem, transportem do kontenera na odpady.

Kraty ślimakowe do wyciskania są przeznaczone do wydobycia ze ścieków przemysłowych i ścieków z gospodarstw domowych średnich i drobnych odpadów z dalszym płukaniem, wyciskaniem, transportem do kontenera na odpady. Są przeznaczone do dokładnego mechanicznego oczyszczania ścieków z gospodarstw domowych oraz w przedsiębiorstwach branży spożywczej, celulozowo-papierniczej, włókienniczej z wysoką zawartością zanieczyszczeń włóknistych.

Kraty ślimakowe do wyciskania mogą być instalowane w budynkach na oczyszczalniach przeznaczonych do krat po wstępnym powierzchownym oczyszczeniu mechanicznym, w celu zabezpieczenia przed dostaniem się odpadów o szczególnie dużych rozmiarach. Istnieje możliwość montażu w przestrzeni otwartej pod warunkiem zorganizowania wiaty oraz wyposażenia kraty w urządzenia podgrzewające. Kraty przeznaczone są do wykorzystania ze ściekami o рН = 6,5 ÷ 8,5.

Opis krat ślimakowych

Kraty są wykonywane ze stali odpornej na korozję AISI 304 (AISI 316).

Krata przeznaczona do zamontowania w kanale otwartym pod kątem 45°C. W dolnej części kraty, w kanale, zostaje zamontowane sito szczelinowe lub perforowane. W miarę przejścia przez sito, odpady o wymiarach przekraczających rozmiar nominalny przelotu, zatrzymują się na powierzchni taśmy za pomocą przenośnika ślimakowego, który jest spiralą bezwałową ze skokiem przemiennym. W celu zapewnienia optymalnego oczyszczenia taśmy w strefie filtracji, przenośnik ślimakowy jest wyposażony w szczotkę. W górnej części krata posiada strefę płukania i wyciskania odpadów.

Zasada działania krat ślimakowych

Odpady, które zatrzymały się na taśmie filtracyjnej kraty z przenośnikiem ślimakowym, zostają zdjęte z taśmy i przemieszczone do góry korpusu przenośnika ślimakowego za pomocą spirali obrotowej, przy czym taśma filtracyjna dokładnie zostaje wyczyszczona szczotkami, które znajdują się w peryferii przenośnika ślimakowego.

Wyciskanie odpadów odbywa się dzięki zmniejszeniu skoku zwojów przenośnika ślimakowego. W górnej części korpusu odpady są opłukiwane z domieszek organicznych wodą ze spryskiwaczy. Wyciśnięta woda i woda z płukania odpadów przez rurociąg zostaje odprowadzona do kanału przed kratą.

Przez otwór w strefie rozładunku przepłukane i wyciśnięte odpady są wyrzucane do zbiornika na odpady. Przedział czasowy między włączeniami zależy od wykorzystywanego schematu automatyzacji pracy krat.

Krata ślimakowa Ekoton

Zalety krat ślimakowych Ekoton:

  • dokładne oczyszczanie mechaniczne ścieków z zatrzymaniem nawet tak trudno wychwytywalnych zanieczyszczeń, jak włosy – dzięki wykorzystaniu taśmy szczelinowej o profilu trójściennym;
  • funkcja zagęszczania odpadów bezpośrednio na kracie wyklucza konieczność posiadania dodatkowego sprzętu do odwadniania;
  • funkcja płukania odpadów umożliwia zachowanie związków organicznych w ściekach, co sprzyja procesowi ich dalszego oczyszczania biologicznego;
  • wysoka niezawodność dzięki braku dużej ilości elementów obrotowych: całą pracę wykonuje przenośnik ślimakowy.

Automatyzacja krat ślimakowych

Istnieją różnorodne schematy automatyzacji pracy krat:

  • Zgodnie z czasem pracy
  • Zgodnie ze spadkiem poziomu ścieków w kanale przed i po kracie
  • Zgodnie z zaprogramowaniem

Przewidziany jest sygnał alarmowy pracy standardowej urządzeń, odłączenia awaryjnego, maksymalnego poziomu ścieków w kanale dopływowym. Po uzgodnieniu z zamawiającym, istnieje możliwość przekazania informacji o stanie automatyki przemysłowej urządzeń z wyższym poziomem sterowania za pomocą standardowych protokołów łączności. Przewidziana możliwość ruchu wstecznego śruby (rewersu) w celu likwidacji ewentualnego zaklinowania.