Rozdrabniacz odpadów

Kategorie:

Rozdrabniacze odpadów są przeznaczone do rozdrabniania dużych i średnich odpadów zbieranych z krat mechanicznych na przepompowniach ścieków.

Rozdrabniacze odpadów są przeznaczone do rozdrabniania dużych i średnich odpadów zbieranych z krat mechanicznych na przepompowniach ścieków.

Opis rozdrabniacza odpadów Ekoton

Frezy i wały rozdrabniacza są wykonane ze stali narzędziowej, a pozostałe części rozdrabniacza – ze stali odpornej na korozję AISI 304.

Rozdrabniacz składa się z dwóch zestawów frez obrotowych, które są rozmieszczone poziomo w korpusie. Z góry na korpusie przewidziany jest kosz załadowczy do podawania zebranych z krat odpadów w celu rozdrobnienia. Zsyp, który znajduje się w dolnej części korpusu, służy do wyrzucenia rozdrobnionych odpadów do kanału za kratami. Rozdrabniacz jest zamontowany na podstawce, która jest przymocowana do podłoża po obu stronach kanału. Obracanie wałów z frezami zapewnia silnik-reduktor.

Zasada działania rozdrabniacza odpadów

Odpady po równi pochyłej trafiają bezpośrednio do kosza załadowczego rozdrabniacza odpadów. Odpady są rozdrabniane dzięki obracającym się frezom, po czym po równi pochyłej trafiają do kanału za kratami.

Zalety rozdrabniacza odpadów Ekoton

  • zmniejszenie zapotrzebowania na personel do obsługi przepompowni i wydatków na wywóz odpadów;
  • zachowanie związków organicznych w ściekach sprzyja procesowi ich dalszego oczyszczania biologicznego;
  • system automatyczny zabezpieczający przed zaklinowaniem kraty przez twarde odpady- z rewersem i ponownym uruchomieniem frez kraty.

Automatyzacja rozdrabniacza odpadów

Zamontowanie rozdrabniacza na przepompowni ścieków umożliwia przestawienie oczyszczalni całkowicie w tryb pracy automatycznej. Rozdrabniacz zostaje automatycznie włączony wraz z włączeniem mechanicznej kraty kanalizacyjnej. Są możliwe również inne schematy automatyzacji pracy rozdrabniaczy.

Przewidziany jest sygnał alarmowy pracy standardowej urządzeń oraz sytuacji awaryjnych. Po uzgodnieniu z zamawiającym, istnieje możliwość przekazania informacji o stanie automatyki przemysłowej urządzeń z wyższym poziomem sterowania za pomocą standardowych protokołów łączności.

Charakterystyka techniczna rozdrabniacza odpadów

Napęd elektryczny, szt.1
Moc, kW5,5
Waga, kg515
Szerokość kosza, mm364
Długość kosza, mm680 ÷ 2000
Wysokość kosza, mm150