ekoton aeration system kemerovo russia

Grupa przemysłowa EKOTON wzięła udział w realizacji, pierwszego etapu przebudowy biologicznej oczyszczalni wód ściekowych w mieście Kemerowo.

Pierwszy etap oczyszczalni ścieków pracował 50 lat i przestał pracować z powodu awarii. W 2014 roku podjęto decyzję o jej przebudowie z wdrożeniem technologii głębokiego usuwania związku azotu i fosforu. W ciągu 3,5 roku, pracownicy wodociągów i firm wykonawczych, doprowadzili do ładu całą część elektryczną, a także zamontowano urządzenia technologiczne i pompy: zgarniacze i zasobniki w osadnikach wtórnych, mieszadła i systemy napowietrzania w komorach aeracyjnych. Zostały odnowione żelbetowe konstrukcje osadników wtórnych, komór nadmiernego osadu, studzienek, komór rozdzielczych i sekcji zbiorników napowietrzających. W ramach tego projektu Grupa Przemysłowa EKOTON była dostawcą urządzeń technologicznych, a mianowicie:

  • zgarniacze do wtórnych osadników radialnych (IRWO);
  • rurowe aeratory polimerowe (APVK).

ekoton radial sludge scraper kemerovo russia

Sprzęt do osadników wtórnych wykonany jest z antykorozyjnej stali AISI304 i stopów aluminium z zastosowaniem materiałów polimerowych, co zapewnia długi okres bezawaryjnej pracy. Specjalna konstrukcja ssaw zgrzebeł zapewnia całkowite usunięcie osadu z dna osadnika, a specjalna konstrukcja wózka eliminuje poślizg kół w okresie zimowym w przypadku oblodzenia ścian osadnika.

Równomierność dystrybucji powietrza, osiągnięty dzięki zastosowaniu aeratorów EKOTON, wykluczyła powstawania martwych stref. Udało się również zwiększyć aktywność mikroorganizmów dzięki wysokiemu nasyceniu osadu mieszanki powietrza, czemu sprzyja średnica pęcherzyków powietrza – 2-3 mm. Aeracja systemu EKOTON stała się doskonałym rozwiązaniem przy projektowaniu danych oczyszczalni, ponieważ, między innymi, pozwoliła zmniejszyć nakłady inwestycyjne na remont. Cena sprzętu jest 2,5 razy niższa, niż w przypadku innych rodzajów aeratorów, a przy tym okres gwarancji systemu napowietrzającego wynosi do 8 lat.

Przeprowadzona rekonstrukcja pozwoliła na zwiększenie przepustowości oczyszczalni do 175 tys. M3 / dobę. i zwiększyć poziom oczyszczania ścieków głównych wskaźników do wymaganych standardów.

customer letter kemerovo russia

Ecoton partner's logos