ekoton catenary screen

PROJEKT Modernizacja Przepompowni Ścieków w Olecku
ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olecku
OBIEKT Przepompownia Ścieków przy ul. Batorego
URUCHOMIENIE Grudzień 2018 – Czerwiec 2019

Plany i cele modernizacji

Zgodnie z planem modernizacji budynku przepompowni znajdującej się przy ul. Batorego w Olecko dostawa urządzeń była podzieliona na dwa etapy:

 1. Grudzień 2018 roku – dostarczenie i zainstalowanie mechanicznej kraty katenarnej typu RKC 0827 z prześwitem 6 mm.
 2. Czerwiec 2019 roku – dostarczenie i zainstalowanie prasopłuczki skratek typu SCP 2020 o wydajności Q = 2 m3/h wraz z niezbędną kostrukcją wsporczą.

Celem przeprowadzonej modernizacji przepompowni głównej było zwiększenie efektywności usuwania zanieczyszczeń stałych ze ścieków dopływających, a także zmniejszenie ilości powstających skratek oraz ich uwodnienie.

Sytuacja przed modernizacją

Ścieki z miasta spływają się do głównej komory zbiorczej przepompowni i dalej trafiają do kraty, która zamontowana w kanale o wymiarach Bk= 950 mm, Hk=2000 mm.

Wcześniej na przepompowni występowały kłopoty spowodowane mokrymi chusteczkami, które blokowały normalną pracę starej kraty zgrzebłowej. Skratki zebrane kratą trafiały do przenośnika ślimakowego przez który były transportowane do kontenera zbiorczego, a następnie operator zmiany musiał sam fizycznie wywieść kontener na zewnątrz budynku i dalej załadować go na samochód.

Do głównych problemów związanych z eksploatacją starych urządzeń należeli:

 • duże koszty związane z obsługą i czyszczeniem rusztu kraty od mokrych chusteczk oraz z wywożeniem skratek z dużą ilością wody;
 • problemy związane ze zbyt częstym zatrzymaniem kraty;
 • awaria pomp i problemy eksploatacyjne na dalszych etapach oczyszczania, które były spowodowane niedostateczną efektywnością wydalania zanieczyszczeń stałych.

Rezultaty

Po analizie sytuacji na przepompowni specjaliści firmy EKOTON Prodeko-Ełk Sp.zo.o. postanowili zainstalować na oczyszczalni prototyp kraty żeby sprawdzić o ile skutecznie będzie działało urządzenie. Na przepompownie została zainstalowana krata katenarna RKC 0827, pierwsza wyprodukowana w naszym zakładzie. Po trzech miesiącach eksploatacji kierownictwo zakładu zdecydowało odkupić zainstalowane urządzenie oraz prasopłuczkę skratek typu SCP 2020.

W skutek zainstalowania nowego sprzętu byli otrzymane następujące rezultaty:

 • Dzięki zastosowaniu innowacyjnego mechanizmu łańcuchowego, który pozwala skutecznie zbierać i wyciągać ze ścieków różne rodzaje śmieci oraz chusteczki, zmniejszyła się ilość awarii związanych z zatrzymaniem kraty;
 • Ilość usuwanych skratek wzrosła ponad dwukrotnie dzięki zastosowaniu kraty o prześwitu s=6 mm w części cedzącej;
 • Masa skratek, które były usuwane, dzięki ich prasowaniu i płukaniu na prasopłuczce SCP, została obniżona ponad 3 razy;
 • Czas niezbędny do obsługi zespołu urządzeń dzięki zastosowaniu pełnej automatycznej linii mechanicznego oczyszczania ściekow, zmniejszył się o ponad 95%.

Ponadto, należy zauważyć następujące plusy związane z wymianą urządzeń:

 • znaczny spadek ilości awarii i napraw na dalszych etapach oczyszczania ścieków i obróbki osadu;
 • pełne wyeliminowanie potrzeby pracy w trybie ręcznym, podczas usuwania skratek z krat.

Wnioski

Modernizacja systemu mechanicznego oczyszczania ścieków na przepompowni pozwoliła na zorganizowanie efektywnego systemu oczyszczania ścieków z dużych i średnich zanieczyszczeń stałych, za pomocą specjalnej konstrukcji łańcucha kraty. Skratki, usuwane ze ścieków, są płukane w celu zmniejszenia w nich zawartości substancji organicznych i prasowane na prasopłuczce w celu zmniejszenia ich objętości i masy. Zainstalowana linia do mechanicznego oczyszczania działa w pełni
automatycznie i nie wymaga stałej obecności personelu. Praca kompleksu mechanicznego oczyszczania ścieków pozwoliła w pełni sprostać postawionym wymogom i zapewniła stabilną oraz bezawaryjną pracę na kolejnych etapach oczyszczania.