WYDAJNOŚĆ OCZYSZCZALNI – 400 m3/dobę
OBIEKT – lokalna oczyszczalnia ścieków (oczyszczanie wstępne)
ZAMAWIAJĄCY – SA „Dyrekcja ds. rozwoju zon przemysłowych”
RODZAJ ŚCIEKÓW – mieszanka ścieków przemysłowych różnych branż
URUCHOMIENIE – sierpień 2018

Opis problemu:

Rozbudowa parku przemysłowego i otwarcie nowych przedsiębiorstw produkcyjnych doprowadziły do tego, że istniejące oczyszczalnie ścieków przestały radzić sobie z obciążeniem już na etapie wstępnego oczyszczania. To z kolei pogorszyło jakość procesów na kolejnych etapach (oczyszczanie biologiczne, oczyszczanie końcowe), w związku z czym postanowiono opracować technologię i wybrać urządzenia do wstępnego oczyszczania ścieków przemysłowych. 50–90% ścieków z parku przemysłowego składa się ze ścieków pochodzących z zakładów przemysłu spożywczego, a mianowicie:

Obróbka warzyw: przetwórstwo marchwi, ziemniaków, kapusty, brokułów, cebuli, fasoli, cukinii, papryki, pomidorów – mycie, obieranie, blanszowanie, krojenie, zamrażanie. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni po wstępnej sedymentacji w poziomych zbiornikach sedymentacyjnych i osadnikach skrobiowych;

Piekarnia i obróbka mięsa: produkcja mrożonych półproduktów (naleśniki pierogi itp). Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni po wstępnym odtłuszczeniu.

Rozwiązanie:

Nasi inżynierowie opracowali schemat technologiczny jednostki oczyszczania wstępnego, która zapewnia niezawodne mechaniczne oczyszczanie ścieków przemysłowych i może znacznie zmniejszyć obciążenie na kolejnych etapach oczyszczania, oraz zwiększyć niezawodność systemu w całości. Urządzenia zostali wyprodukowane w zakładzie EKOTON, a nasze specjaliści nadzorowali montaż i uruchomienie kompleksu na obiekcie.

Opracowany schemat technologiczny przewiduje następujące etapy oczyszczania ścieków:

  • oczyszczanie mechaniczne;
  • uśrednienie;
  • oczyszczanie fizyko-chemiczne;
  • odwadnianie osadu.

Do oczyszczania mechanicznego zastosowano obrotową kratę bębnową z wewnętrznym doprowadzeniem wody RMBR 0610 oraz prześwitem płótna filtrującego 1,5 mm. Na drugim etapie zainstalowano kompleks mechanicznego oczyszczania ścieków M-Combi 50 NS z funkcją oddzielania tłuszczu i piasku.

Ścieki uśrednia się na podstawie prędkości przepływu i stężenia w betonowym zbiorniku uśredniającym. Aby uniknąć sedymentacji zawiesiny, projekt przewiduję instalację mieszadła zanurzeniowego.

Skuteczność oczyszczania:

BZT545-55%
CHZT45-55%
Zawiesina87-95%
Tłuszcz90-98%
Rodzaj osaduMieszanina tłuszczu i flotoszlamu
Zawartość SM w osadzie94-96%
Zawartość SM w cieście75-82%