ekoton chamber membrane filter press

ILOŚĆ OSADU 10 m3 dziennie, 7% Suchej Masy
KLIENT Fenice Sp. Z.o.o.
ROZPOCZĘCIE PROJEKTU Październik, 2018

Zagadnienie

Złożona mieszanina ścieków komunalnych i przemysłowych, w tym odpadów z farb z różnych miejsc
produkcji, po procesie sedymentacji poddawana była odwodnieniu przy użyciu wirówki dekantacyjnej. Wysokie koszty operacyjne (usuwanie placka, zużycie flokulanta, elektryczności) doprowadziły do niezadowolenia klienta i poszukiwania przez niego innych technologii odwadniania. Mobilna konstrukcja wirówki do użytku na zewnątrz nie pozwalała na stosowanie tego typu odwadniania przez cały rok, co również stanowiło poważny problem.

Rozwiązanie

Po testach pilotażowych wykonanych w 2017 roku, prasa komorowa GK8.230.20-H (powierzchnia filtra 230 m2, grubość ciasta 20 mm, wymiary płyty 1500 x 1500 mm) wraz z całym zestawem urządzeń technologicznych takich jak: stacja pomp osadu, stacja regeneracji tkaniny oraz platforma operacyjna została zainstalowana na obiekcie klienta. Cały sprzęt został wybrany, dostarczony i zamontowany przez firmę Ekoton. W sierpniu 2019 r. specjaliści z Ekoton Industrial Group uruchomili system odwadniający. System prasy komorowej wraz z całym osprzętem oraz instalacją systemu usuwania ciasta został zamontowany wewnątrz hali, co umożliwiło pracę całoroczną. Jedną z największych zalet prezentowanej technologii jest możliwość odwadniania osadu bez dodatku odczynników.

Rezultaty

Rodzaj osaduMieszanka ścieków komunalnych
i przemysłowych z
odpadami z farb
Wydajność urządzenia10 m3 dziennie
Stężenie suchej masy w osadzie7 – 8 %
Stężenie suchej masy w cieście27 – 30%
Dodatek flokulanta / odczynnika0
Ciśnienie filtracji6 bar
Czas pracy12 – 14 godzin dziennie